Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Veikkolan meluaitahanke edistyy – Kommentti

Joulu tuli aikaisin tänä vuonna – ainakin meille veikko­la­lai­sille.

Veikkolaan jo vuodesta 1967 asti kaivattu meluaita otti viimein vuosikymmenien jälkeen askeleen eteenpäin hankkeen edetessä lopulliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kunta allekirjoittaa valtion kanssa meluaidan tiimoilta Liiken­ne­vi­raston kanssa hanke­so­pi­muksen, jonka mukaan Kirkkonummen kunta sitoutuu maksamaan neljänneksen hankkeen kokonais­kus­tan­nuk­sista. Suunnit­te­lup­ro­sessin yhteydessä ELY-keskus arvioi vielä kerran uudelleen melusuojauksen riittävyyden alueella ja sen perusteella päivittää olemassa olevia suunnitelmiaan aidan mittasuhteista.

Veikkolan meluaitahanke oli jo useamman kyläläisen mielissä kuopattu hanke, jonka toteutumisen suhteen valtaosa oli jo menettänyt toivonsa.

Näiden uusien edisty­sas­ke­leiden myötä valoa näyttää kuitenkin olevan viimein tunnelin päässä, ja hankkeen toteutuminen näyttää ensi kertaa realistiselta. Todellinen käännekohta projektin kannalta koettiin tänä vuonna, kun melua­i­ta­hankkeen ympärillä aktivoiduttiin täysin uudella tarmolla, ja meluongelman ratkai­se­mi­seksi kerättiin yli 1500 nimeä kerännyt adressi, joka luovutettiin myöhemmin liiken­ne­mi­nisteri Anne Bernerille.

Adressin myötä Veikkolan asukkaat ja kunta­vai­kut­tajat lähtivät puoluerajat ylittävässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä ajamaan asiaa eteenpäin.

Lopulta vuosikymmenien odotus kulminoitui Veikkolan kyläyh­dis­tyksen järjestämässä meluillassa marraskuun lopulla, kun liiken­ne­mi­nisteri Anne Berner, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kansanedustaja Anders Adlercreutz ja ELY-keskuksen sekä Liiken­ne­vi­raston asiantuntijat vierailivat henki­lö­koh­tai­sesti Veikkolassa, missä he kaikki sitoutuivat tekemään kaikkensa hankkeen saattamiseksi loppuun. Samalla liiken­ne­mi­nisteri tarjosi ensi kertaa konkreettisia ratkaisuja meluongelman ratkai­se­mi­seksi.

Veikkolan meluongelma on aina ollut liian iso pala purtavaksi yhdelle ihmiselle. Hankkeen lopullinen toteutuminen on ollut vuosikymmeniä kestänyt prosessi, johon on vaikuttanut lukematon määrä kirkko­num­me­laisia kunta­lais­vai­kut­tajia ja -aktiiveja. Olisi siis väärin sanoa, että meluongelman ratkaisi yksin minä tai kukaan mukaan; päinvastoin. Ongelma on ratkaistu yhteistyössä ja yhtei­sym­mär­ryk­sessä kaikkien kyläläistemme hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi. Jokaisen kunnan­val­tuu­tetun, luotta­mus­miehen ja aktiivin toimintaa pitääkin motivoida tämä jalo ajatus yhteisten asioiden parantamisesta ja kaikkien kuntalaisten edun valvomisesta – itsekkyyteen emme kuitenkaan saa sortua.

Haluan kiittää kaikkia melua­i­ta­hankkeen toteutumisessa mukana olleita, ja erityiset kiitokset tahdon osoittaa Veikkolan kyläyh­dis­tyksen aktiiveille Raija Karille, Pirkko Kautolle sekä Eero Lankialle, kansanedustaja Anders Adlerc­reut­zille, kaikille kirkko­num­me­lai­sille kunnan­val­tuu­te­tuille ja jokaiselle hanketta tukeneelle veikko­la­lai­selle!

Rauhallista uutta vuotta!

Markus Myllyniemi

Kunnanvaltuutettu ja kansalaisaktiivi

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit