Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Under de senaste årtionden verkar västra Nyland utanför huvudstadsregionen ha fallit bort från beslutfattarnas kännedom. Det tals ju hur Helsingfors-, Tammerfors- och Åboregionernas betydelse för vårt land ökar ännu snabbare, men inte ett ord nämns om regionerna mellan dessa tre storstäder. Jag tycker att detta har varit väldigt fördärvligt för västra Nyland och att denna utveckling bör förändras. Det är ju ett faktum att urbaniseringen är en av megatrenderna i dagens värld och att vi behöver stärkare och större städer i Finland, men för att blomstra behöver storstäderna också livskraftiga regioner omkring sig. 

Vår hembygd ligger direkt mellan Helsingfors och Åbo. Både Åboleden och kustbanan går genom detta historiskt betydelsefulla högland, men ännu blir regionens ekonomi efter till exempel mellersta Nyland. Orsakerna härtill är mångfaldiga men den viktigaste är att de ovannämnda förbindelserna egentligen inte tjänar dem som bor här. I stället är de framför allt förbindelser mellan den nuvarande och den förra huvudstaden, och i själva verket tillgodoser kustbanan inte ens detta behov. Till följd härav flyttar människor och firmor inte till västra Nyland.

Vad kunde man göra att avhjälpa detta missförhållande? Låtom oss först granska situationen i mellersta Nyland var, som redan nämnt, båda folkmängden och ekonomins livskraftighet är högre än här. Vid stambanan finns det en så kallad bandstad: mindre städer och tätorter följer nästan oavbrutet varandra från Helsingfors till Tammerfors. På banan åker både fjärrtåg och närtåg tätt och den betjänar också områdets firmor med effektiv godstrafik. Man kan inte beskriva kustbanan på samma sätt; närtrafik betjänar effektivt bara Kyrkslätt och Sjundeå, och nuförtiden stannar inte varje fjärrtåg i Karis eller Ingå. Orterna som Veikkola, Lojo, Vichtis och Karkkila ligger helt utanför tågtrafik. Därför stöder jag den så kallade ESA-banan vilken skulle gå från Esbo via Veikkola och Lojo till Salo och skulle både göra fjärrtrafiken mellan Åbo och Helsingfors snabbare och möjliggöra närtrafik till Lojo via Veikkola och Nummela. Därefter kunde man operera en närtågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors vilken inte bara skulle betjäna befolkningen vid Kustbanan bättre än fjärrtågen just nu, utan även vore både snabbare och bekvämare än de närtågen vilka opereras nuförtiden. Om Hangö-Hyvinge-banan elektrifierades, kunde en tvärförbindelse också opereras i västra Nyland. Detta skulle också gagna Hangö hamn vilken är en av landets bästa hamn på grund av sitt södra läge. 

Med bättre tågförbindelser blir västra Nyland ett mycket mera attraktivt område för både invånare och firmor. Vid kustbanan, ESA-banan och Hangö-Hyvinge-banan kan utvecklas en bandstad som vid stambanan. Det är ju ett faktum att ännu mera människor kommer att flytta till huvudstads-, Tammerfors- och Åboregionen i framtiden, och därför finns det också mycket tillväxtpotential i västra Nyland. Jag är säkert att västra Nyland kunde vara en av Finlands ekonomiskt och demografiskt starkaste regioner. För att detta mål skall uppnås behövs mycket hårt arbete både på nationella och regionala nivån men jag är säker att vi västnylänningar absolut kan nå det. Leve vår hembygd!

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit