Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Kevään kuntavaaleissa pitäisi ottaa käyttöön postiäänestys

Koronatilanne on Suomessa tällä hetkellä huolestuttava, eikä taudin levinneisyys laske nolliin ennen kuin taudin vastainen rokote otetaan laajamittaisesti käyttöön. Huolimatta lupaavista uutisista rokoterintamalta on epäselvää, milloin riittävän suuri osa suomalaisista saadaan rokotettua koronavirusta vastaan laumaimmuniteetin synnyttämiseksi. Koronavirus leviää todennäköisesti vielä ensi keväänä, mikä tekee silloin järjestettävistä kuntavaaleista erityisen vaaran paikan. 

Äänestystilaisuudet järjestetään usein ahtaissa tiloissa, joissa vaalityöntekijät viettävät ennakkoäänestyksen yhteydessä ja varsinaisena vaalipäivänä kymmeniä tunteja. Itse äänestystilanteessa ihmiskontaktien määrä on suuri, kun äänestäjän henkilöllisyys varmennetaan ja lipuke leimataan ennen vaaliuurnaan pudottamista. Yhdessä vaalihuoneistossa käy päivän aikana tuhansia ihmisiä, ja vaikka vaalitilaisuuden yhteydessä suositeltaisiinkin maskien käyttöä, on selvää, ettei kaikkia äänestäjiä voida niitä pakottaa käyttämään. Kuntavaalien yhteydessä siis on aito riski koronan leviämistilanteille. 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä otettiin käyttöön postiäänestys, jonka nojalla ulkomailla pysyvästi asuvat voivat äänestää kirjeitse. Koronan leviämisen ehkäisemiseksi kirjeäänestäminen pitäisi nyt tuoda kaikkien suomalaisten käyttöön. Postiäänestäminen suojelisi riskiryhmiin kuuluvia suomalaisia, joille äänestäminen nykymuodossaan ei olisi koronan leviämistilanteessa turvallista. Samalla sen laajamittainen käyttöönotto hillitsisi väkimäärää äänestyspaikoilla tehden äänestystilanteesta turvallisemmin vaalityöntekijöille ja niille äänestäjille, jotka äänestävät mieluummin paikan päällä.  

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus on myös perinteisesti ollut muihin vaaleihin verrattuna huono. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että postiäänestyksen sallimisella on merkittävä positiivinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Kirjeäänestämisen pilotoiminen kevään kunnallisvaaleissa voisi siis johtaa tautiturvallisuuden paranemisen lisäksi demokratiamme edustavuuden vahvistumiseen.  

Näin kuukausia ennen kevään vaaleja on mahdotonta sanoa, miten tautitilanne kehittyy. Äänestäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä oikeuksista demokratiassa, eikä mikään erityistilanne saisi rajoittaa sen toteutumista. Valtion pitäisi nyt varautua kevään osalta pahimpaan ja varmistaa laajamittaisen postiäänestyksen avulla, että vaalit ovat koronankin keskellä yhtä saavutettavia ja turvallisia kuin ennenkin. 

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit