Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Koulutyö pitää voida aloittaa turvallisin mielin

Heinäkuu on jälleen taittunut elokuuksi, ja lämpimät kesäillat ovat hiljalleen vaihtumassa syksyn viileään. Samalla koululaiset ja koulujen henkilökunta ovat palaamassa koulutyön ääreen hyvin ansaituilta kesälomiltaan. Valitettavasti – jo toista kertaa – koulujen alkua varjostaa koronan aiheuttama epävarmuus, vaikkakin viime vuodesta poiketen tilannetta helpottaa kaikkien yli 16-vuotiaiden saatavilla oleva rokote.

Nyt kohta kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana koulujen, lukioiden ja ammattikoulujen etäopetukseen on jouduttu turvautumaan useamman kerran. Nämä etäopetusjaksot ovat kiistatta heikentäneet oppimistuloksia, lisänneet eriarvoisuutta lasten välillä ja olleet samalla haitallisia nuorten mielenterveydelle. Samalla myös opettajat ovat kokeneet etäopetuksen haastavaksi, ja esimerkiksi OAJ:n selvityksen mukaan joka kolmas opettaja on harkinnut alanvaihtoa kuormittavan korona-arjen vuoksi. Selkeää siis on, että epäopetukseen siirtyminen pitää olla viimesijainen toimi koronan leviämisen ehkäisyssä lasten sekä nuorten ja kouluhenkilökunnan jaksamisen varmistamiseksi.

Selkeää siis on, että etäopetukseen siirtyminen pitää olla viimesijainen toimi koronan leviämisen ehkäisyssä.

Koulutyön turvallisuus pitää siis turvata koulutiloissa sekä oppijoille että opettajille kaikin mahdollisin keinoin. Muun muassa Yhdysvaltain tartuntatautikeskus CDC on esittänyt huolensa koronan deltavariantin leviämisestä kouluissa ja on siksi korostanut kerrostetun torjuntastrategian eli niin sanotun reikäjuustomallin roolia koronan ehkäisemisessä. Koronan reikäjuustomalliin nojautuvassa torjuntastrategiassa eri ehkäisytoimenpiteet tukevat toisiaan ja täydentävät samalla toistensa heikkouksia.

Havainnekuva koronantorjunnan reikäjuustomallista. Jokaisella koronan torjuntatoimenpiteellä on omat heikkoutensa (reikänsä), mutta useampi viipalekerros suojelee koronalta paremmin.

Kouluissa on jo nyt otettu käyttöön monia reikäjuustomallin mukaisia torjuntastrategioita kuten maskien käyttö, turvavälit ja parannettu käsihygienia. Herkemmin ilmassa leviävän deltavariantin johdosta CDC kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota myös koululuokkien ilmanvaihtoon. Keskeisin torjuntastrategia on kuitenkin edelleen rokotuskattavuuden kasvattaminen, ja tämän osalta tärkein toimi koulujen turvallisuuden osalta olisi rokotusten aloittaminen yli 12-vuotiaiden nuorten ikäryhmälle CDC:n ja Euroopan lääkevirasto EMA:n suositusten mukaisesti. Oleellista olisi myös tarjota koronarokotuksen tehosteannos kaikille sitä tarvitseville opettajille.

Etäopetus ei ole nuorten hyvinvoinnin kannalta kestävä ratkaisu, ja siksi meidän pitää pyrkiä varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin koulukäynnin turvallisuus. Keinot koronan torjuntaan ovat tiedossa, ja ne toimivat, kunhan sitoudumme niihin yhdessä. Lapset ja heidän opettajansa ansaitsevat saada aloittaa koulutyönsä tänäkin vuonna turvallisin mielin, ja siksi onkin meidän kaikkien velvollisuus toimia heidän tukenaan ja olla koronantorjuntatalkoissa edelleen mukana.

Turvallista koulunaloitusta kaikille!

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit