Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Glad Svenska dagen – Hyvää ruotsalaisuuden päivää!

På lördag firar vi Svenska dagen, en helgdag som uppmärksammar finlandssvenskarnas rätt att använda sitt modersmål i Finland. Den firades för första gången år 1908, och sedan dess har den varit en festdag för tvåspråkigheten i vårt fosterland. Den 8 november valdes som datum för firandet av Svenska dagen, eftersom det var dagen då den svenska kungen Gustav Adolf II dog i slaget vid Lützen.

Tvåspråkighet har alltid varit en av Finlands främsta styrkor. I och med den kommande social- och hälsovårdsreformen är det viktigare än någonsin att vi säkerställer den grundlagsfästa rätten att använda sitt modersmål för både den svenskspråkiga och den finskspråkiga befolkningen. Med kännedom om Esbos kommande ledande roll i Västra Nylands välfärdsområde måste vi se till att alla tjänster inte centraliseras bort från landsbygden, och att människor även i framtiden kan använda sitt modersmål när de använder sig av social- och hälsovårdstjänster.

Juhlimme tänä lauantaina ruotsalaisuuden päivää, jolloin juhlistamme suomenruotsalaisten oikeutta käyttää omaa äidinkieltään suomessa. Juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908, ja se on ollut siitä lähtien kaksikielisyyden juhlapäivä Suomessa. Ruotsalaisuuden päivän juhlapäiväksi valittiin marraskuun 8. päivä, koska Ruotsin kuningas Kustaa Aadolf II kuoli tuona päivänä Lützenin taistelussa.

Kaksikielisyys on aina ollut yksi Suomen keskeisistä vahvuuksista. Tulevan soteuudistuksen myötä on tärkeämpää kuin koskaan, että turvaamme sekä ruotsin- että suomenkielisille heidän perustuslaillisen oikeuden käyttää omaa äidinkieltään. Tietäen Espoon johtavan aseman uudessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueessa ja sen erilaisen väestörakenteen, meidän on kaikin tavoin varmistettava, ettei kaikkia palveluita keskitetä pois maaseudulta, ja että ihmiset saavat tulevaisuudessakin käyttää omaa äidinkieltään käyttäessään sote-palveluita.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit