Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Kirkkonummelaisten nuorten pahoinvointia ei voida sivuuttaa 

Jokirinteen koulun vanhempainyhdistys Kivat ry kirjoitti Kirkkonummen Sanomissa (30.11) kuinka nuorten pahoinvointi, lisääntynyt väkivaltainen käyttäytyminen ja jengiytyminen ovat kasvavia ongelmia Kirkkonummella. Samalla yhdistys toivoi poliittisilta toimijoilta konkreettisia tekoja, joiden avulla ongelmaan voidaan puuttua.

Vanhempainyhdistyksen esittämä huolenilmaus kirkkonummelaisten lasten ja nuorten tilanteesta on perusteltu. Olemme omassa toiminnassamme päättäjinä törmänneet viime vuosien aikana nuorten kasvavaan pahoinvointiin ja siihen liittyviin ilmiöihin. Pitkittynyt koronaepidemia koettelee erityisesti nuoria ja heidän hyvinvointiaan. Tästä kertoo viime vuonna tehty THL:n kouluterveyskysely, jonka tuloksiin päättäjien on syytä kiinnittää huomiota. Kyselyn mukaan mielialastaan huolissaan olleiden nuorten määrä on kasvanut pandemian aikana ratkaisevasti. Erityisen huolestuttava tilanne on yläaste- ja lukioikäisten tyttöjen osalta, joiden ahdistuneisuus on merkittävästi lisääntynyt. Yli kolmasosa tytöistä on kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta viimeisen vuoden aikana.

Myös tulokset kouluympäristön turvallisuudesta ovat huolestuttavaa luettavaa: Kaikilla oppiasteilla aina peruskoulun 4–5 luokkalaisista toiselle asteelle asti joka seitsemäs oppilas on kokenut fyysistä uhkaa kouluympäristössään.

Myös tulokset kouluympäristön turvallisuudesta ovat huolestuttavaa luettavaa: Kaikilla oppiasteilla aina peruskoulun 4–5 luokkalaisista toiselle asteelle asti joka seitsemäs oppilas on kokenut fyysistä uhkaa kouluympäristössään. Nuorten laittomien päihteiden käyttö näyttää olevan Kirkkonummella pysyvä ongelma. Kyselyn mukaan yli kolmannes lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on kokeillut laittomia päihteitä ja 66,5 % on sitä mieltä, että Kirkkonummella on huumeita helposti saatavilla.

Meille päättäjille nämä tulokset kertovat siitä, ettei Kirkkonummella ole toistaiseksi käytössä riittävästi keinoja, joilla tuetaan nuorten mielenterveyttä ja turvallista kasvuympäristöä. Kuten vanhempainyhdistys kirjoituksessaan toteaa, lasten ja nuorten parissa tehdään jo nyt paljon hyvää työtä, mutta tämä ei yksin riitä. Kuntaan tarvitaan nyt uudenlaisia tukitoimia, jotka purkavat painetta myös opettajilta ja lastensuojelulta. Tarvitaan sellaisia työkaluja, jotka toimivat ennaltaehkäisevästi ja ulottuvat myös niihin nuoriin, jotka tarvitsevat kipeästi turvallisten aikuisten läsnäoloa ja tukea kasvuun.

Näitä keinoja on kyllä olemassa, mutta ne eivät vaan ole käytössä meillä Kirkkonummella. Hyväksi todettuja toimintamalleja ovat esimerkiksi Ankkuri-toiminta sekä Walkers-nuorisokahvilatoiminta, jotka myös vanhempainyhdistys toi kirjoituksessaan esiin.

Walkers-nuorisokahvilatoimintaa toteutetaan parhaillaan 12 eri kunnassa ja yksi näistä on naapurikuntamme Siuntio. Walkers on nuorisotyön muoto, joka perustuu nuorisotyön ammattilaisten sekä vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaan ja kohtaamisiin. Siuntiossa Walkers on nuoriso-ohjaajien ylläpitämä, matalan kynnyksen kokoontumispaikka 13–18-vuotiaille nuorille. Siuntiossa Walkers-toiminnasta on 7 toimintavuoden aikana saatu erittäin hyviä kokemuksia ja parhaimmillaan tilassa asioi satoja nuoria päivittäin. Nuorisokahvilan suosio perustuu sen pitkiin aukioloaikoihin ja aikuismaiseen ilmapiiriin, jossa nuoret saavat olla omassa rauhassaan, mutta turvallisessa tilassa aikuisten kanssa.

Ankkuri-toiminta perustuu taas viranomaisten monialaiseen yhteistyöhön. Mukana toiminnassa ovat esimerkiksi poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä. Toiminnan tavoitteena on puuttua alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen mahdollisimman varhain, selvittää nuoren kokonaisvaltainen elämäntilanne ja ohjata heidät tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin.

Uusien toimintamallien ja yhteistyömuotojen lisäksi on tärkeää, että sosiaalityön, lastensuojelun ja mielenterveystyöhön jyvitetään entistä enemmän resursseja, sillä nykytilanteen ei voida antaa pahentua entisestään.

Uusien toimintamallien ja yhteistyömuotojen lisäksi on tärkeää, että sosiaalityön, lastensuojelun ja mielenterveystyöhön jyvitetään entistä enemmän resursseja, sillä nykytilanteen ei voida antaa pahentua entisestään. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy lähitulevaisuudessa uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Nuorilla ei kuitenkaan ole varaa odottaa vuosia, että he saavat tarvitsemaansa tukea, vaan Kirkkonummella on toimittava heti. Tekojen aika on tänään, sillä huomenna voi olla monen nuoren kannalta liian myöhäistä.

Markus Myllyniemi

Kunnanvaltuutettu (vihr.), perusturvalautakunnan pj.

Krista Petäjäjärvi

Kunnanvaltuutettu (vihr.), sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vpj.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit