Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Kulkukeskusta ei saa ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Espoo-vetoinen vanhusten ja vammaisten sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukainen taksikyytien kulkukeskuksen toimintamalli torjuttiin selväsanaisesti Länsi-Uudenmaan kunnissa, kun yksi luottamushenkilötoimielin toisensa jälkeen päätti irtautua sen käyttöönotosta tänä keväänä. Kulkukeskuksen käyttöönotosta päätettiin irtautua, koska sen nähtiin heikentävän taksipalveluita käyttävien asiakkaiden lakisääteistä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja taksiyrittäjien mahdollisuutta harjoittaa omaa ammattiaan. Tästä huolimatta Espoon kaupungin viranhaltijat ovat kuitenkin valmistelemassa kulkukeskuksen laajaa käyttöönottoa uudella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, johon Kirkkonummi, Inkoo ja Siuntiokin kuuluvat.

Kulkukeskus on otettu jo nyt käyttöön Espoon kaupungin alueella, missä se on kohdannut runsaasti vastustusta sekä käyttäjiltä että kuljettajilta. Asiakkaiden näkökulmasta erityisen ongelmallisia ovat kulkukeskuksen kellonaikaa, reittiä ja matkan pysähdyksiä koskevat rajoitukset, joiden voidaan nähdä rajoittavan vanhusten ja vammaisten perusoikeuksia. Yrittäjien kannalta vaikeuksia aiheuttavat kulkukeskuksen maksamat kohtuuttoman matalat taksat, jotka ajavat monia toimijoita pois alalta ja tekevät invataksien ajamisen kannattamattomaksi.

FCG:n ylläpitämässä tietojärjestelmässä on havaittu jopa vakava tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena 89 asiakkaan nimi- sekä terveystiedot ja henkilötunnus vuodettiin palveluntarjoajan entiselle työntekijälle

Kulkukeskushankinnan operaattoriksi valittiin alun perin FCG Smart Transportation Oy, mutta markkinaoikeus kumosi tehdyn hankintapäätöksen vedoten sen olevan oikeusohjeiden vastainen. Kumotusta hankintapäätöksestä huolimatta Espoon kaupunki päätti silti jatkaa tilapäistä sopimustaan FCG:n kanssa kulkukeskuksen toiminnan jatkamiseksi. Viimeisten kuukausien aikana operaattoripalvelu FCG:n ylläpitämässä tietojärjestelmässä on havaittu useita kriittisiä ongelmia, kuten tilattujen kyytien kirjaamatta jättämisiä, jopa tunnin mittaisia kuljettajan maksettavaksi jääviä odotusaikoja ja vakava tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena 89 asiakkaan nimi- sekä terveystiedot ja henkilötunnus vuodettiin palveluntarjoajan entiselle työntekijälle. Kulkukeskuksen ongelmat koskien erityisesti tietosuojapuutteita olivat ennakoitavissa jo ennen sen käyttöönottoa, ja kirjoitin niistä yhdessä vammaisaktivisti Hannele Rauhasen kanssa viime vuoden joulukuussa.

Tosiasiat osoittavat siis selkeästi, että kulkukeskus on susi syntyessään, ja ettei sitä voi ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Huolimatta menetetyn kustannuksen harhakuvista lienee järkevintä kaikkien asianomaisten kannalta, että kulkukeskuksen suunnittelu aloitettaisiin puhtaalta pöydältä tavalla, jossa käyttäjät ja yrittäjät sitoutettaisiin sen valmisteluun alusta saakka. Jos kulkukeskus halutaan kuitenkin ottaa koko Länsi-Uudellamaalla käyttöön, tuntuu väkisinkin siltä, että hyvinvointialue muuttuu pahoinvointialueeksi – ainakin taksipalveluita käyttävien vammaisten ja vanhusten näkökulmasta.  

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit