Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Turvataan pelastustoimen resurssit!

Sote-uudistuksen yhteydessä puhutaan paljon terveys- ja sosiaalipalveluista, mutta niiden lisäksi uudet hyvinvointialueet tulevat näiden lisäksi vastaamaan yhdestä ihmisten terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta tärkeimmästä asiasta eli pelastustoimesta. Näiden riittävä resursointi on äärimmäisen tärkeää, sillä esimerkiksi vakavaan onnettomuuteen joutuneen ensivastehoito on täysin riippuvaista pelastustoimen kattavuudesta, henkilökunnasta ja sijainnista. Tulevaisuudessa hyvinvointialueen rahoituspotti tullaan jakamaan sekä sote-palveluiden että pelastustoimen välillä, minkä takia riittävien resurssien varmistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.

Resurssien tarve pelastustoimessa on tällä hetkellä kasvussa johtuen eritoten ikääntymisestä, kaupungistumisesta ja yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvamisesta. Osaltaan nämä rakennemuutokset tulevat vähentämään pelastustoimen ja sopimuspalokuntien käytössä olevien henkilöresurssien määrää mutta samalla lisäämään pelastajien tarvetta koko Suomessa noin 1000 päätoimisilla henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Yhtälö on siis hankala, eikä siihen ole helppoa ratkaisua.

Osaltaan nämä rakennemuutokset tulevat vähentämään pelastustoimen ja sopimuspalokuntien käytössä olevien henkilöresurssien määrää mutta samalla lisäämään pelastajien tarvetta koko Suomessa noin 1000 päätoimisilla henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Yhtälö on siis hankala, eikä siihen ole helppoa ratkaisua.

Päätoimisista pelastajista eli palomiehistä on nykyään erityisesti pulaa, mikä tulee korostamaan tulevaisuudessa vapaa- ja sopimuspalokuntien roolia entisestään. Paikallisesti toimivat sopimuspalokunnat tekevät äärimmäisen tärkeää ja arvokasta työtä, ja tämän toiminnan jatko pitäisi varmistaa myös tulevaisuudessa riittävän rahoituksen avulla. Myös uusien päätoimisten pelastajien koulutukseen tulisi panostaa tulevaisuudessa, mutta tähän vaikuttaminen on kuitenkin vaikeaa pelkästään hyvinvointialueen tasolla.

On myös tärkeää muistaa, ettei pelastustoimi ole pelkästään mieltämäämme sinivilkkutoimintaa, vaan siihen kuuluvat myös väestönsuojelu, onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminnan tehtäviin varautuminen. Erityisesti väestönsuojelu on yhdessä pelastustoimen kanssa keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan siviilivalmiuden järjestelmää ja turvaa hyvinvointiamme mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Pelastustoimen henkilökunnan jäsenet varmistavat meidän kaikkien turvallisuutemme, ja yhteensä he osallistuvat Suomessa yli 100 000 pelastusoperaatioon vuodessa. Meidän onkin tulevaisuudessa turvattava heille uudella hyvinvointialueellamme riittävät resurssit, jotta tämän arvokkaan ja meidän kaikkiemme kannalta elintärkeän työn suorittaminen onnistuu myös tulevaisuudessa.

Pekka Myllyniemi

Pelastusylijohtaja emeritus

Markus Myllyniemi

Kunnanvaltuutettu ja Kirkkonummen perusturvalautakunnan pj.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit