Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Vammaisten voimavararajoitus on ihmisoikeuksien vastainen

Osaatko sinä lihapullien reseptin täysin ulkomuistista? Jos et osaa, tämä on riittävä syy evätä sinulta henkilökohtaisen avustajan apu Suomen nykyisen vammaislainsäädännön valossa. Lakiin kirjattu voimavararajoitus takaa, että esimerkiksi vaikeasti autistinen henkilö, joka ei osaa ilmaista omia tarpeitaan, ei ole oikeutettu henkilökohtaiseen avustajapalveluun omassa kodissaan. Ääritapauksissa tämä on tarkoittanut, että avustajapalvelu ruuanlaittoon on kielletty juuri siksi, koska asiakas ei pysty kertomaan avustajalleen lihapullareseptiä.

Voimavararajoitus kuulostaa terveellä maalaisjärjellä ajattelevan ihmisen korvaan täysin absurdilta. Henkilö, joka käyttää puhekielen sijaan muita kommunikointikeinoja, jää ilman avustajaa, vaikka hän sitä selkeästi tarvitsisi. Näin ollen voimavaraedellytys rajaa pois kognitiivisista ongelmista kärsivät, heidät, jotka eivät pysty ilmaisemaan itseään puhumalla ja ne asiakkaat, jotka eivät ole selkeästi raajavammaisia. Vaikka vammainen viestii ilman ääntä, elein tai käyttäen kuvakieltä, hänellä on edelleen voimavaroja tehdä itseään koskevia päätöksiä.

Se, ettei kuntien vammaispalveluissa ole riittävästi koulutusta muihin viestintätapoihin ja ettei henkilökohtaisilla avustajilla ole tätä kielitaitoa, estää osaltaan vammaista saamasta hänelle kuuluvaa subjektiivista oikeutta. Nämä oikeudet ovat lakiin kirjoitettuina tarkoitettu kaikille vammaisryhmille, näin määrittää myös YK:n vammaissopimuksen 5. artikla, jonka Suomikin on ratifioinut osaksi omaa lainsäädäntöänsä.

YK linjaa, että voimavararajoitus on vammaissopimusta rikkovana lainsäädäntönä selkeästi vammaisten ihmisoikeuksien vastainen, ja edellyttää Suomelta riittäviä toimenpiteitä tulevan kuuden kuukauden aikana, jotta tilanne saadaan korjatuksi.

Nykytilanne ei ole ristiriidassa kansainvälisen lainsäädännön kanssa pelkästään kadunmiehen silmin, vaan juuri antamassaan ratkaisussa YK:n vammaisoikeuskomitea toteaa, että voimavararajoitus rikkoo YK:n vammaissopimuksen viidennettä ja 19:ta artiklaa. Päätös on sinällään historiallinen, sillä se on ensimmäinen vammaisoikeuskomitean antama ratkaisu, joka on Suomen kannalta tuomitseva. Se myös linjaa, että voimavararajoitus on YK:n vammaissopimusta rikkovana lainsäädäntönä selkeästi vammaisten ihmisoikeuksien vastainen, ja edellyttää Suomelta riittäviä toimenpiteitä tulevan kuuden kuukauden aikana, jotta tilanne saadaan korjatuksi.

Vammaispalvelulakiamme uudistetaan tällä hetkellä, ja on selvää, että selkeästi ihmisoikeuksien vastaisesta voimavararajoituksesta on luovuttava uudistusprosessin aikana. Lainsäädäntöprosessi on kuitenkin hidas, ja tilanteesta kärsivät ihmiset tarvitsevat apua tänään eikä huomenna. Suomalaisten kuntien ja kaupunkien tulisikin alkaa noudattaa YK:n periaatepäätöstä huolimatta siitä, onko lainsäädäntömme päivittynyt kansainvälisesti hyväksyttävälle tasolle. Karu totuus nimittäin on, että nykymaailmassa kenenkään ihmisoikeuksien tai itsemääräämisoikeuden toteutuminen ei voi olla kiinni siitä, osaako tämä kertoa avustajalleen lihapullien reseptin ulkomuistista.

Hannele ’Hantta’ Rauhanen
Valtakunnallinen vammaisaktivisti

Markus Myllyniemi
Alue- ja kunnanvaltuutettu,
Kirkkonummen perusturvalautakunnan pj. (vihr.)

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit