Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Pienyrittäjien eläkeuudistus tuhoaa yrittämisen edellytykset

Suomessa on yli 200 000 yksinyrittäjää, jotka muodostavat maamme talouden selkärangan. Yksinyrittäjät ovat muun muassa parturikampaajia, kuljetusalan yrittäjiä, luovan alan osaajia ja muita alojensa ammattilaisia, jotka tarjoavat yhteiskuntamme kannalta elintärkeitä palveluja. Huolimatta yksinyrittäjien työn yhteiskunnallisesta tärkeydestä heidän ansaitsemansa leipä on kapeaa, eikä heidän tulotasonsa vertaudu täysin tavalliseen palkansaajaan, koska he vastaavat itse omien sosiaalivakuutusmaksujensa maksamisesta.


Yrittäjän tuleekin tienata vähintään 1,5─2-kertaisesti tavalliseen palkansaajaan nähden, jotta hän voisi suoriutua yrittäjän YEL-eläkemaksuista. Monien pienyrittäjien vaihteleva tulotaso johtaa usein tilanteeseen, etteivät he pysty kuukausitasolla maksamaan YEL-maksuja täysimääräisesti. Aikaisemmin eläkemaksuja pystyi maksamaan joustavasti, mutta järjestelmää ollaan hallituksen aloitteesta muuttamassa alivakuuttamisen vaikeuttaessa nykyisten yrittäjäeläkkeiden maksua. Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään, että pienyrittäjät maksaisivat YEL-maksuja joka kuukausi samassa suhteessa kuin verrannollisilla aloilla toimivat palkansaajat.


Ilmiön tarkasteleminen alivakuuttamisen näkökulmasta ei kuitenkaan ole kestävää. Lähestymistapa ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että pienempien eläkemaksujen maksaminen kuukausitasolla on monille pienyrittäjille taloudellinen pakko eikä tahtotila, mikäli he haluavat yleensä tulla toimeen. Jos nykyinen hallituksen esitys YEL-maksujen maksamisesta toteutuisi, ei monen pienyrittäjän työ olisi enää taloudellisesti kannattavaa, sillä valtaosa heidän ansioistaan menisi ainoastaan eläkemaksujen kattamiseen.


Yrittäjien eläkelain muutosta vastustava adressi on saanut tähän mennessä alle viikossa yli 50 000 allekirjoitusta, mikä kertoo pien- ja yksinyrittäjien huolesta. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan 44 % yksinyrittäjistä kertoo tienaavansa alle 2000 euroa kuukaudessa, mutta eläkejärjestelmä on viritetty tasolle, jossa he tienaisivat keskimäärin kaksi kertaa tuon summan. Hallituksen tavoite YEL-maksujen tasosta on täysin utopistinen, eikä tule johtamaan eläkejärjestelmämme kassavajeen korjaantumiseen vaan pienyrityksien pakkosulkuihin. Ratkaisuja eläkejärjestelmämme toimivuuteen pitäisikin löytää rakenteellisten uudistusten kautta eikä kurittamalla kädestä suuhun eläviä pienyrittäjiämme.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit