Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Myös hoivakodeissa asuvilla vanhuksilla on oltava oikeus hyvään elämään

Suomessa kaikki aina ruuasta lehtitilauksiin kallistuvat, kun inflaatio laukkaa huolestuttavaa vauhtia. Palkkojen ja eläkkeiden indeksikorotukset eivät riitä vastaamaan rahan arvon heikkenemisen tahtiin, minkä takia ihmisten ostovoima heikkenee. Ostovoiman heikkeneminen iskee kaikkein kovimmin pienituloisiin, joista suurin väestöllinen osa on eläkeläisiä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan jopa joka viides yli 65-vuotiaista elää köyhyysrajan alapuolella. Suhteellisessa köyhyydessä elävien määrä kasvaa vain entisestään, kun vertailuryhmäksi otetaan hoivakodeissa asuvat seniorit.


Vuonna 2021 Suomessa tuli voimaan asiakasmaksulain muutos, joka takasi jokaiselle hoivakodissa asuvalle vanhukselle minimikäyttövaran. Sen tarkoituksena oli luoda minimitaso sille, kuinka paljon hoivakotiasukkaalle tulisi jäädä rahaa omaan käyttöönsä hoivakodin kustannusten ja lääkkeiden maksun jälkeen. Käytännössä minimikäyttövaralla on tarkoitus kustantaa esimerkiksi avoterveydenhuollon palvelut ja kampaajan, puhelinliittymän, uuden vaatteiden ostamisen ja sosiaalisen elämän aiheuttamat kulut. Minimikäyttövaran lakisääteisen minimin suuruus on tällä hetkellä 167 euroa, mikä on yleisesti käytössä myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa ja Kirkkonummella.

 

Minimikäyttövaran nykyinen taso asetettiin vuonna 2021 ennen kuin inflaatio lähenteli energiakriisin avittamana kaksinumeroisia lukuja. Lienee siis kaikille selvää, ettei nykyinen käyttövaran taso mahdollista köyhyysrajalla eläville hoivakotiasukkaille rikasta elämää. Myös Kuntaliitto yhdessä Vanhus- ja lähimmäispalveluiden liiton kanssa pitää nykyistä minimikäyttövaran tasoa riittämättömänä. Hyvinvointialueen tehdessä päätöksiä koko Länsi-Uudenmaan alueen minimikäyttövarasta onkin tärkeää, että hoivakotien asukkaiden käyttövaraa nostetaan minimistä vähintään inflaation verran noin 200 euroon.

 

Valitettava totuus on, että tulevasta talvesta tulee vaikea monelle suomaiselle energian ja kulutushyödykkeiden kallistuessa. Meidän on tehtävä kaikkemme, etteivät kasvavien kustannuksien paineet aja ketään energiaköyhyyteen tai nälkään. Tässä työssä meidän pitää kuitenkin myös ne, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluviin; olivat he sitten hoivakodeissa asuvia eläkeläisiä tai muita pienituloisia ikäihmisiä.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit