Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Kirkkonummi mukaan Sano ei korruptiolle -kampanjaan

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 5.9 pidetyssä kokouksessaan, että kuntamme liittyy mukaan oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan. Kampanjaan liittyminen on seurausta Vihreän valtuustoryhmän marraskuussa 2020 jättämästä valtuustoaloitteesta, joka herätti aikanaan runsaasti keskustelua. Sano ei korruptiolle -kampanjan tavoitteena on sitouttaa organisaatiot mukaan korruptionvastaiseen toimintaan, huomioimaan korruption riskit sisäisessä valvonnassa ja laatimaan tai päivittämään eettiset ohjeistukset.


Vaikka Suomi onkin kansainvälisten arvioiden mukaan yksi maailman vähiten korruptoituneista maista, löytyy maastamme silti kulisseihin piiloutuvaa rakenteellista korruptiota. Kuntaliiton vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan yli puolet kunnanjohtajista raportoi anonyymissä kyselyssä kohdanneensa eettisiä ongelmatilanteita ja rakenteellista korruptiota kunnassaan. Raportin mukaan yksi kaikkein tärkeimmistä toimista eettisyyden edistämiseksi on yhteisten arvojen määritteleminen ja niistä keskusteleminen sekä tiedottaminen. Viimeisen kattavan Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan eettiset ohjeet henkilökunnalle tai luottamustoimien hoitajille löytyivät vain 15 % suomalaisista kunnista.


Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Myllyniemi pitää päätöstä liittyä mukaan kampanjaan tärkeänä askeleena kohti avoimempaa kuntaa. Myllyniemi kuitenkin korostaa, että kampanjaan liittyminen vaatii sanojen lisäksi tekoja: ”Sano ei korruptiolle -verkostoon kuuluminen edellyttää kunnaltamme myös toimia esimerkiksi eettisten ohjeiden laadinnan muodossa. Tässä mielessä työ on vasta alussa.”


Kunnanhallituksen jäsen Saara Huhmarniemi on myös tyytyväinen kunnanvaltuuston päätöksen hyväksyä aloite. ”Oikeusministeriön mukaan Suomessa valtaosa korruptiosta tapahtuu muuten kuin esimerkiksi lahjontana. Se voi käydä ilmi suosimisessa, erilaisissa sisäpiireissä tai eturistiriidoissa. Kampanja tarjoaa keinoja tunnistaa näitä tilanteita ja ehkäistä niitä.”, Huhmarniemi toteaa.


Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Reetta Hyvärinen toteaa, että “Suhteessa korruption haittoihin, siitä puhutaan vain vähän edes ilmiötasolla. Tosiasia kuitenkin on, että korruptiota on olemassa eikä se katoa vaikenemalla. Aloitteen hyväksymisen myötä Kirkkonummella on entistä paremmat valmiudet ryhtyä systemaattiseen työhön korruption torjumiseksi.”


Sano ei korruptiolle-kampanjassa ovat tällä hetkellä mukana Uudenmaan kunnista Kerava, järjestötahoista muun muassa Kuntaliitto sekä Suomen yrittäjät ja viranomaistahoista esimerkiksi poliisi sekä Verohallinto. Kampanjaan osallistuvat organisaatiot voi tunnistaa Ei korruptiolle -merkistä.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit