Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Aloitteemme seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseksi etenee

Aluevaltuutettujen Markus Myllyniemen ja Anu Rasinsalon jättämä valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan pilotoimiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edennyt. Tiistaina 27. syyskuuta pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin valtuustoaloitteen vastaus ja Myllyniemen jättämä ponsiesitys, jonka myötä seniorineuvolatoimintaa lähdetään kehittämään yhtenäistämällä nykyistä pirstaleista ikäihmisten palveluiden verkkoa.


Toimintamallina seniorineuvolapalvelun tarkoitus on edistää ikäihmisten hyvinvointia sekä opastaa heitä terveyden omaehtoiseen seurantaan ja edistämiseen matalan kynnyksen neuvolapalvelun tukemana. Alustavat tutkimustulokset palvelumuodon käyttöön ottaneista kunnista osoittavat, että seniorineuvolan toimintamalli on omiaan reagoimaan ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn muutoksiin varhaisen puuttumisen keinoin. Mallin tärkeä painopiste onkin ennaltaehkäisyssä, mikä vähentää kotihoidon ja terveyspalveluiden välitöntä tarvetta sekä tuottaa kustannussäästöjä.

 

”On upeaa nähdä, että aloitteemme seniorineuvolapalveluiden käynnistämiseksi etenee jättämäni ponsiesityksen myötä. Palvelumuodon tarpeellisuudesta kertoo jotakin saamamme kansalaispalautteen määrä, joka oli yksinomaan positiivista. Meille kävi erittäin selväksi, että todella moni iäkäs Länsi-Uudenmaan asukas kaipaa seniorineuvolatoimintaa omalle kotiseudulleen”, kuvailee alue- ja kunnanvaltuutettu Markus Myllyniemi.

 

Useassa Länsi-Uudenmaan kunnassa tarjotaan seniorineuvontapalveluita, jotka eroavat kuitenkin seniorineuvolapalveluista. ”Seniorineuvonta on sinänsä hyvä palvelu, mutta neuvontaa ja ohjausta vaativammat asiat on hoidettava terveysasemilla. Matalan kynnyksen vastaanottotoimintana seniorineuvola on helposti saavutettava palvelu ja siellä voidaan tarjota ikäihmisille esimerkiksi terveystarkastuksia, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä tehdä korvahuuhteluita ja muistitestejä. Asiakasta myös kannustetaan ja tuetaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista”, kuvailee aluevaltuutettu Anu Rasinsalo. Myllyniemen ja Rasinsalon mukaan näiden palveluiden tarjoaminen olisi tarkoituksenmukaista ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä myös resurssi- ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

 

Runsaasti kannatusta saanut seniorineuvola-aloite etenee seuraavaksi ponsiesityksineen virkamiesvalmisteluun. Aloitteen tekijät toivovat, että palvelumalli saataisiin pilotoitua uudella hyvinvointialueella mahdollisimman pian. Uusi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jonka myötä muun muassa aikaisemmin kuntien vastuulla olleet ikäihmisten palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit