Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Seniorineuvolat tarjoavat ratkaisun terveydenhoidon kriisiin

Suomea kohtaa ainutlaatuinen demografinen haaste iäkkäiden ihmisten määrän kasvaessa nopeasti. Tutkimusten mukaan eniten sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävistä kymmenesosasta väestöä kolmannes on ikääntyneitä. Yhtä lailla suurimmat sote-kustannukset aiheutuvat juuri vanhuspalveluiden asiakkaista. On siis selvää, että ikääntyneiden palveluiden kehittämisen tulee olla keskiössä, mikäli sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toivotaan hillitsevän kustannusten kasvua.


Monet ikäihmiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen, asuvat kotonaan itsenäisesti, ja ovat hyvin aktiivisia ja toimintakykyisiä eläkeläisiä. Ikääntyneiden määrän voimakas kasvu ja samanaikainen työikäisen väestön väheneminen pakottavat kuitenkin pohtimaan uusia ratkaisuja ikääntyneen väestön palvelutarjontaan. Hyvinvointia edistävien toimien ohella tarvitaan ikäystävällisiä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, joista yhtenä esimerkkinä ovat seniorineuvolat.

 

Seniorineuvola on tarkoitettu niille kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät vielä ole kotihoidon palveluiden piirissä. Neuvola olisi matalan kynnyksen palvelu, jonne olisi helppo tulla erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Selkeää inhimillisesti ja taloudellisesti mitattavaa hyötyä voisi syntyä sairauksien varhaisesta toteamisesta, niiden ennaltaehkäisemisestä ja ajoissa hoitoon ohjaamisesta. Seniorineuvola lisäisi ikäihmisten hyvinvointia ja siirtäisi kotihoidon palveluiden tarvetta kauemmas tulevaisuuteen.  Samalla seniorineuvoloiden tarjoamien ennaltaehkäisevien palveluiden odotetaan laskevan vanhuspalveluiden tuottamisen kustannuksia, kuten on havaittavissa niissä kunnissa, joissa malli on otettu käyttöön.

 

Valitettavasti seniorineuvolamallia ei ole vielä otettu käyttöön koko Suomessa tai Uudellamaalla. Sen edistämiseksi on kuitenkin jo tehty lakialoitteita, kansalaisaloite ja valtuustoaloitteita muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, jota olen itsekin ollut mukana jättämässä. Kaiken tämän tehdyn työn jälkeen sietääkin toivoa, että seniorineuvolamalli otettaisiin käyttöön valtakunnallisesti. Seniorineuvolat tarjoavat nimittäin yhden ratkaisun terveydenhuollon kriisiin vastaamalla väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin kokonaisvaltaisesti paremmin kuin mitkään mallit, jotka ovat nyt sosiaali- ja terveyspalveluissa käytössä.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit