Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Henkilöstöjaosto on kriittinen vetovoimatekijä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan kannalta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yksi keskeinen tavoite on vahvistaa sote-ammattilaisten ja henkilöstön osallisuutta pysyvänä osana hyvinvointialueiden päätöksentekoa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella nykyisessä luottamushenkilöorganisaation mallissa tätä tavoitetta ei kuitenkaan olla saavuttamassa. Nykymallissa henkilöstön kuuleminen tai osallisuus ei tosiasiallisesti toteudu toivotulla ja tarkoitetulla tavalla, sillä henkilöstön kuulemisesta ei vastaa suoraan mikään luottamustoimielin. Vihreä valtuustoryhmä pitää tätä palveluiden kehittämisen ja toimivan yhteistyön näkökulmasta ongelmana, sillä henkilöstölle ei rakennu selkeää väylää ottaa yhteyttä tai päästä työskentelemään suoraan luottamushenkilöiden kanssa.

 

Vihreitä luottamushenkilöitä on lähestytty henkilöstöjaoston perustamisen tiimoilta useasti. Henkilöstöjärjestöt toivovat itse hyvinvointialueelle henkilöstöjaostoa. He haluavat myös avointa vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa ja kokevat, että heidän äänensä, ajatukset sekä huolet tulisivat henkilöstöjaoston kautta aidosti kuulluiksi.

 

Nykyisessä luottamushenkilöorganisaation mallissa henkilöstöjaoston tehtävät kuuluvat pääasiassa palvelut ja resurssit -lautakunnalle, jonka varapuheenjohtajuus kuuluu myös vihreille. Lautakunnan tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen sote-palveluista vastaaminen ja aktiivinen yhteistyö kuntien sekä kolmannen sektorin kanssa, mikä vaatii resursseja ja aikaa. Tämä synnyttää aidon riskin sille, että henkilöstön kuulemiseen, henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja yhteistyöhön henkilöstöjärjestöjen sekä työsuojelun kanssa ei tule jäämään riittävästi aikaa.

 

Mielestämme henkilöstöjaoston myötä työntekijöiden työhyvinvointiin voidaan panostaa luottamushenkilöiden taholta enemmän kuin pelkän päätöksenteon muodossa. Säännölliset tapaamiset, laadukkaan rekrytoinnin suunnittelu, sekä työhyvinvointikyselyihin pureutuminen yhdessä vahvistavat osallisuutta ja keskinäistä luottamuksen tunnetta. Henkilöstöjaostojen toiminnasta henkilöstön hyvinvointia vahvistavina toimieliminä on hyviä kokemuksia monesta hyvinvointialueen kunnasta.

 

Yhtä lailla on tärkeää muistaa, että henkilöstöjaosto toimii rekrytoinnissa oleellisena vetovoimatekijänä signaloiden ammattihenkilöille alueen halua panostaa henkilöstönsä tietojen ja taitojen hyödyntämiseen. Jaosto ei siis ole vain jonkin lautakunnan sivujuonne vaan oma, tärkeä ja laatua alueen palveluihin tuova kokonaisuus. Aikana, jolloin sote-alan osaajista on aina vain enemmän pulaa, herääkin kysymys, onko meillä oikeastaan varaa olla perustamatta hyvinvointialueellemme henkilöstöjaostoa.

 

Markus Myllyniemi

Hyvinvointialuevaltuutettu ja aluehallitusryhmän pj. (vihr)

 

Noora Koponen

Kansanedustaja, hyvinvointialuevaltuutettu, palvelut ja resurssit -lautakunnan vpj. (vihr)

 

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit