Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Turvallisempi Kirkkonummi -kampanja

Turvallisempi Kirkkonummi -kampanja on kuntalaisaktiivien käynnistämä liikenneturvallisuustempaus, joka pyrkii parantamaan kuntamme lasten koulumatkan turvallisuutta. Olen itse yksi tempauksen perustajajäsenistä, ja olemme tähän mennessä tehneet töitä mm. Upinniementien, Jokirinteen koulun ja Veikkolan koulun Vartiontien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Oheinen teksti on tempauksestamme Veikkolasta.

 

Kunnanvaltuutetut Markus Myllyniemi (vihr) ja Kim Liljequist (rkp) kävivät torstaina 1. joulukuuta tutustumassa osana Turvallisempi Kirkkonummi -kampanjaa Veikkolan koulun Vartiontien parkkipaikan liikenneturvallisuusongelmiin. Tällä hetkellä Vartiontiellä lasten kevyen liikenteen koulumatkaliikenne ohjautuu runsaasti liikennöidylle tielle ja parkkipaikalle, ja erityisesti aamulla koulumatkaliikenteen ruuhkahuippuna alueen ylittäminen on hyvin vaarallista. Kirkkonummen kunta on puuttumassa alueen liikenneturvallisuusongelmiin osana lukuisia puoluerajat ylittäviä toimenpide-ehdotuksia, kuten esimerkiksi osana Markus Myllyniemen kunnanhallituksessa jättämää selvityspyyntöä.


Kunta on jo nyt sitoutunut asentamaan alueelle betoniporsaita ja muita liikennettä ohjaavia laitteita sekä liikennemerkkejä, jotka toivottavasti tarjoaisivat ainakin osaratkaisun parkkipaikan liikenneturvallisuusongelmiin jo tämän talven aikana. ”Käymämme keskustelun pohjalta kävi kuitenkin selväksi, että paikalle tarvitaan myös ratkaisu, joka ei vain pyrkisi lääkitsemään liikenneturvallisuuden ongelmia, vaan ratkaisisi ne myös pysyvästi”, toteaa valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Myllyniemi.

 

Tilaisuudessa käydyissä keskusteluissa nousi esiin kaksi vaihtoehtoa liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Vaihtoehdoista ensimmäisessä Vartiontien jalkakäytävän lisäksi tien vastakkaiselle puolelle rakennettaisiin kapea jalkakäytävä. Ratkaisun etu olisi, että valmistuttuaan jalkakäytävä takaisi lapsille turvallisen kulun aina koulun pihalle asti. Ratkaisumuotona jalkakäytävän rakentaminen veisi kuitenkin aikaa eikä tarjoaisi välitöntä apua ongelmaan.

 

Toisessa tilaisuudessa esiin nousseessa vaihtoehdossa pohdittiin mahdollisuutta katkaista Vartiontien ja Kisapolun välistä yksisuuntaista tieosuutta liikenteeltä. Ratkaisun etuna olisi, että se voitaisiin toteuttaa nopeasti eikä vaatisi kunnalta merkittäviä toimenpiteitä. Haittapuolena olisi kuitenkin, että Impivaarantiellä asuvien asukkaiden matka Veikkolan keskustan suuntaan pidentyisi, koska he joutuisivat kiertämään kirjaston risteyksen kautta. Samalla oppilaat joutuisivat edelleen ylittämään liikennöidyn parkkipaikan, vaikka yksisuuntainen tie suljettaisiinkin. Vaihtoehdoista ensimmäinen vaikuttaakin kokonaistarkastelussa toteuttamiskelpoisemmalta.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa varsinaisena jäsenenä toimiva valtuutettu Liljequist pitää äärimmäisen tärkeänä, että tilanteeseen puututaan pikaisesti: ”Oli ratkaisumuoto kumpi tahansa, on tärkeää, että alueen lasten koulutie on turvallinen. Vartiontien jalkakäytävän piti parantaa lasten koulumatkan turvallisuutta. Nyt näyttää vahvasti siltä, että tarvitaan lisätoimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.”

 

 

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit