Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Espoon, Kirkkonummen ja Länsi-Uudenmaan terveysasemien resurssit on turvattava

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on juuri käynnistänyt palvelustrategiansa valmistelun, mikä on asukkaiden näkökulmasta kaikkein merkityksellisin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuutta määrittelevä asiakirja. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää, miten sote-palvelut tullaan käytännössä järjestämään, ja missä sote-palveluita tarjoavat toimipisteet, kuten terveysasemat, oikeastaan sijaitsevat.


Hyvinvointialuepäättäjänä itselleni kaikkein tärkeintä on lähipalveluidemme toimivuuden varmistaminen. Koko sote-uudistuksen ajatuksena on ollut, että ihmiset saisivat apua vaivaan kuin vaivaan ennakoivasti ja matalalla kynnyksellä, jolloin säästäisimme kustannuksissa erikoissairaanhoidon käytön vähentyessä. On kuitenkin vaikea nähdä, miten avun saaminen voitaisiin varmistaa ensi tilassa, jos potilas joutuisi ensin matkustamaan kohtuuttoman matkan päähän saadakseen hoitoa.

 

Pääsy terveyspalvelujen piiriin on erityisesti Espoossa ja Kirkkonummella ollut viime vuosina vaikeaa, ja huolimatta henkilökuntamme jatkuvasta uurastuksesta kestokykynsä rajoilla pääsy lähipalvelujen piiriin on monin paikoin vaarantunut. Syy hoitoon pääsyn vaikeuksien taustalla on yksinkertaisesti kuntatason aliresursointi henkilökuntaan ja heidän jaksamiseensa. Nyt, hyvinvointialueuudistuksen murrosvaiheen jälkeen, meillä on kuitenkin tilaisuus puuttua hoitoon pääsyn ongelmiin päättäväisesti.

 

Hallituksen tekemien päätösten mukaisesti hyvinvointialueet saavat tänä vuonna yhteensä 500 miljoonaa euroa lisärahoitusta hoitovelan ja -jonojen purkuun, josta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on vielä epäselvä. Tämän lisäksi hyvinvointialueemme on saamassa yhteensä yli 14 miljoonan euron lisärahoituksen EU:n elpymisvälineestä. On selvää, että saamamme lisärahoitus tulisi käyttää juuri lähisotepalveluidemme turvaamiseen. Samalla hyvinvointialueen tulisi palvelustrategiassaan tukeutua vahvasti paikallisiin terveys- ja hyvinvointiasemiimme Espoossa ja Kirkkonummella.

 

Toimivat lähipalvelut ovat nimittäin edelleen paras takuu laadukkaasta palvelusta lähitulevaisuudessa, sillä digi- ja etäpalveluiden kehittäminen tulee viemään aikaa. Yhtä lailla panostukset paikallisiin palveluihin ovat myös sijoitus tulevaisuuteen, sillä panostamalla henkilökuntaamme ja hoitopisteidemme toimivuuteen varmistamme myös asemamme houkuttelevana työnantajana ja palveluntarjoajana nyt ja myös tulevaisuudessa.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit