Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Markus Myllyniemi on toiminnan mies — tutustu vaaliteemoihini eduskuntavaaleissa

Poliitikassa tarvitaan aikaansaavia mutta yhteistyökykyisiä henkilöitä, jotka eivät pelkää tehdä vaikeitakin päätöksiä. Lähdin itse ehdolle, koska nykyinen poliittinen ilmastomme keskittyy riitelyyn eikä yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen.

Yrittäjänä ja taloustieteeseen erikoistuneena historian asiantuntijana tiedän, mitkä kestävyyshaasteet kohtaavat maatamme lähitulevaisuudessa. Haluan pelastaa hyvinvointivaltiomme tekemällä riittävät panostukset sote- ja koulutuspalveluihin ja uudistamalla sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmäämme niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa.

Varmistan, että Suomi saadaan taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävälle uralle

  • Suomi on velkaantunut viime vuosina huolestuttavaa tahtia. Pidän huolta siitä, että kansantaloutemme saadaan kestävälle uralle veroja korottamatta uusimalla hyvinvointivaltion rakenteita.
  • Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomen talouden veturi. Siksi lupaankin taistella eduskunnassa pk-yritysten menestystekijöiden edellytyksien puolesta.
  • Vihreä siirtymä ja markkinatalous tarjoavat ratkaisuja, jotka pelastavat Suomen energiakriisiltä ja luovat maahamme uusia menestysyrityksiä. Teenkin töitä, että Suomi pitää kiinni kunnianhimoisesta tavoitteestaan olla hiilineutraali vuonna 2035.

 

Ajan lasten, perheiden, vammaisten ja vanhusten asiaa

  • Suomeen tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus, jotta voimme taata nuorille heidän ansaitsemansa tulevaisuuden. Teenkin töitä perus- ja toisen asteen koulutuksen resurssien ja rahoituksen lisäämiseksi.
  • Puolustan vammaisten perusoikeuksia ja pidän huolta heidän mahdollisuuksistaan työllistyä, harrastaa, elää normaalia elämää ja käyttää toimivia taksikuljetuspalveluita.
  • Varmistan vanhuksille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen ja ajan aktiivisesti jokaisen vanhuksen oikeutta ikääntyä turvallisesti omalla kotipaikkakunnallaan.

Lupaan olla aidosti paikallinen ehdokas

  • Sitoudun ajamaan Arkadianmäellä erityisesti kirkkonummelaisten, espoolaisten ja länsiuusmaalaisten asiaa.
  • Taistelen myös lähiluontomme suojelemisen puolesta, jotta voimme varjella metsiämme luontokadolta ja avohakkuilta.
  • Vastustan ruuhkamaksuja ja kannustan ihmisiä julkisen liikenteen köyttöön parantamalla bussiliikenteen tarjontaa ja kehittämällä junaliikenteen toimintaa esimerkiksi Rantaradalla. Pidän eduskunnassa myös huolta, että Veikkolaan, Vihtiin ja Lohjalle rakennetaan pikaisesti lähijunarata pistoraiteena.
Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit