Vihreä alue- ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummelta

Rantarataan ja 280-bussilinjaan on panostettava myös jatkossa

Julkinen liikenne takaa Kirkkonummen elinvoiman edellytykset, sillä moni kuntalainen on täysin riippuvainen toimivista juna- ja bussiliikenteen palveluista. Tulevaisuudessa kuntamme kehittyessä edelleen entisestä useampi kirkkonummelainen tulee käyttämään pääasiallisena liikkumamuotonaan julkista liikennettä, ja siksi nyt, jos koskaan, on aika panostaa sen toimivuuteen.

 

Rantarata on halkonut eteläisen Kirkkonummen läpi jo vuodesta 1895 asti. Yli sadan vuoden aikana kunta on kasvanut sen asemapaikkojen ympärille, ja tänä päivänä tuhannet kuntalaiset käyttävät rataa pääasiallisena väylänään käydessään töissä, opiskelemassa ja harrastamassa. Kehittämällä Espoon kaupunkirataa ja toteuttamalla ratainfran kehittämistoimenpiteet sekä junien kohtaamispaikat rantaradan varrella pystymme varmistamaan, että lähijunaliikennettä voidaan kehittää entisestään. Rantaradan kehittäminen on tulevaisuudessa entistä oleellisempaa asemapaikkojen kuten Masalan ja Kirkkonummen keskustan kasvaessa ja asukasmäärän lisääntyessä.

 

Yhtä tärkeää on myös Kirkkonummen pohjoisten julkisen liikenteen yhteyksien kehittäminen. Moni veikkolalainen seurasi kauhistuneena viime keväänä Pohjolan Liikenteen päätöstä lakkauttaa kaukobussiliikenteensä ja samalla 280-bussilinja, joka palvelee päivittäin lähes 5000 ihmistä. Linja saatiin onneksi pelastettua aktiivisen kansalaisaktivismimme kautta, mutta 280-bussilinjan toiminta on jatkossakin markkinaehtoista, mikä vaikeuttaa kunnan edellytyksiä kehittää sen toimintaa edelleen.

 

Yksi vaihtoehto pohjoisen Kirkkonummen julkisen liikenteen kehittämiseksi olisi toteuttaa 280-bussilinjan lisäksi uusi HSL:n runkolinja, joka mukailisi Turun moottorietä. Näin bussien vuoroväliä voitaisiin lyhentää entisestään samalla nostaen matkustajien kokonaiskapasiteettia. Uusi runkolinja palvelisi veikkolalaisia entistä paremmin ja varmistaisi, että istumapaikkoja bussissa riittäisi kaikille myös aamuisen ja iltapäivisin ruuhkahuippujen aikaan.

 

Vaikka julkisen liikenteen palveluita kehitettäisiin, on kuitenkin tärkeä muistaa, että yksityisautoilu tulee jatkossakin olemaan monelle kirkkonummelaiselle elinehto. Kuitenkin tarjoamalla toimivan vaihtoehdon, voimme antaa ihmisille itselle vapauden valita heidän näkökulmastaan toimivimman liikennemuodon ja varmistaa, että Kirkkonummi pysyy jatkossakin houkuttelevana paikkana asua.

Jaa tämä:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit