Valtuustoaloite Veikkolan meluaidan rakentamiseksi osakokonaisuuksittain

Meluaita toteutuu osakokonaisuuksittain alkaen vuoden 2019 keväällä.

Moottoritien melusaastetta on Veikkolassa kärsitty jo vuodesta 1967 lähtien, kun ns. Tarvontie eli Turun moottoritie jatkettiin aina Lohjalle asti. Sitä seuranneina vuosikymmeninä liikennemäärät moottoritiellä ovat kasvaneet merkittävästi, ja vuonna 2017 Veikkolan ohittaa Liikenneviraston tilastojen mukaan noin 39000 autoa päivässä. Tästä noin 4000 yksikköä luokitellaan raskaaksi liikenteeksi

Ilmeistä on, että nykytilanne on asukkaiden kannalta käynyt täysin kestämättömäksi, ja melu aiheuttaa alueella asuville vakavia terveydellisiä haittoja. Tämän lisäksi moottoritien melu rajoittaa merkittävästi alueen kaavoituspotentiaalia.

Liikenneviraston viimeisen virallisen arvion mukaan melutaso päivisin ylittää säännöllisesti Valtioneuvoston asettaman 55 dB:n ehdottoman kipurajan. Moottoritien melusaaste vaikuttaa alueen välittömän läheisyyden lisäksi koko kylään ja vaikuttaa näin kaikkiin Veikkolan asukkaisiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta tutkimaan vaihtoehtoa, missä meluaita rakennettaisiin Veikkolaan osakokonaisuuksittain. Vaihtoehtona ehdotamme meluaidan ensimmäisen neljäsosan rakentamista kunnan lupaamin varoin, ja myöhemmin hankkeen viimeistelemistä valtion rahoituksen puitteissa. Toivomme myös kunnalta realistista aikataulua hankkeen toteuttamiselle vuoden 2018-2020 talousarvioiden puitteissa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s