Ur glömskan

Under de senaste årtionden verkar västra Nyland utanför huvudstadsregionen ha fallit bort från beslutfattarnas kännedom. Det tals ju hur Helsingfors-, Tammerfors- och Åboregionernas betydelse för vårt land ökar ännu snabbare, men inte ett ord nämns om regionerna mellan dessa tre storstäder. Jag tycker att detta har varit väldigt fördärvligt för västra Nyland och att denna […]