Henkilöstöjaosto on kriittinen vetovoimatekijä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan kannalta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yksi keskeinen tavoite on vahvistaa sote-ammattilaisten ja henkilöstön osallisuutta pysyvänä osana hyvinvointialueiden päätöksentekoa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella nykyisessä luottamushenkilöorganisaation mallissa tätä tavoitetta ei kuitenkaan olla saavuttamassa. Nykymallissa henkilöstön kuuleminen tai osallisuus ei tosiasiallisesti toteudu toivotulla ja tarkoitetulla tavalla, sillä henkilöstön kuulemisesta ei vastaa suoraan mikään luottamustoimielin. Vihreä valtuustoryhmä pitää tätä palveluiden kehittämisen ja […]