Vihreät jättivät aloitteen vieraslajien torjuntaan keskittyneiden nuorten kesätyöpaikkojen luomiseksi

Kirkkonummen vihreät jättivät 6. maaliskuuta jätetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen nuorten kesätyöpaikkojen luomiseksi vieraslajien torjuntaan. Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka ovat levinneet pois luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle.   Pahimmillaan vieraslajit aiheuttavat vakavaa vahinkoa mm. alkuperäislajistolle, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. […]