746 kertaa kiitos!

Kun kuulin ensimmäistä kertaa viime sunnuntaina, kuinka monta ääntä olin saanut kuntavaaleissa, olin täysin hämmästynyt. Vaalikampanjoinnin aikana käymieni keskustelujen perusteella osasin arvata, että lopullinen vaalitulos voisi olla hyvä. En kuitenkaan olisi ikimaailmoissa ajatellut oman lopullisen äänimääräni olevan näin korkea. 

Oma vaalimenestykseni ei mielestäni ole kuitenkaan sunnuntain kuntavaalien suurin saavutus, vaan pikemminkin haluaisin kiinnittää huomion Kirkkonummen vihreiden tekemän yhteisen vaalityön mahdollistamaan vahvaan tulokseen. Mursimme kotikyläni Veikkolan vaalipiirissä kokoomuksen vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman, mikä on jo itsessään aivan uskomaton tulos. Kirkkonummi säilyi myös heti Helsingin, Espoon ja Jyväskylän jälkeen Suomen neljänneksi vihreimpänä kuntana. 

Totuus on, että kampanjoidessa mikään ei ole yhtä tärkeää kuin ehdokkaita tukeva verkosto. Kukaan ei pysty tekemään hyvää vaalitulostaan yksin, ja siksi haluan itse myös kiittää Kirkkonummen vihreiden aktiiveja, jotka auttoivat minua kampanjoinnin jokaisella metrillä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat puheenjohtajamme Saara Huhmarniemi ja vaalitiimimme jäsenet Krista Petäjärvi, Sanni Jäppinen sekä Reetta Hyvärinen ja omat kampanjatyöntekijäni Osku sekä Tiina. 

Kukaan ehdokas ei olisi kuitenkaan mitään ilman teitä — äänestäjiä — ja siksi haluankin kiittää teitä kaikista niistä mahtavista keskusteluista, joita olen teidän kanssanne saanut käydä. Olen edelleen äärimmäisen liikuttunut siitä, että 746 kirkkonummelaista halusivat antaa ainoan äänensä minulle ja samalla luottivat minuun heidän asiansa ajajana. 

Olen edelleen äärimmäisen liikuttunut siitä, että 746 kirkkonummelaista halusivat antaa ainoan äänensä minulle ja samalla luottivat minuun heidän asiansa ajajana.

Seuraavasta valtuustokaudesta ei tule helppoa, ja monet mullistukset esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntatalouden saralla tulevat vaatimaan valtuutetuilta jatkuvaa tarkkaavaisuutta kuntalaistemme hyvinvoinnin varmistamiseksi. Olen itse sitoutunut olemaan koko kylämme asialla tänään ja tulevaisuudessa, ja toivon todella, että luottamushenkilökollegani puolueesta riippumatta ovat kanssani samoilla linjoilla. 

Hyvää kesää ja lähestyvää juhannusta!

Kuntavaalien siirtäminen on vastuullinen päätös

Oikeusministeriö on esittänyt kuntavaalien siirtämistä kesäkuulle, ja useat mediat ovat tähän mennessä raportoineet, että puolueista kaikki perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattavat tätä ehdotusta. Tämä on mielestäni oikea päätös, sillä nykyisen tautitilanteen valossa on kyseenalaista, voitaisiinko kuntavaaleja järjestää turvallisesti huhtikuun 18. päivä.

Äänestystilaisuudet järjestetään usein ahtaissa tiloissa, joissa vaalityöntekijät viettävät ennakkoäänestyksen yhteydessä ja varsinaisena vaalipäivänä kymmeniä tunteja. Itse äänestystilanteessa ihmiskontaktien määrä on suuri, kun äänestäjän henkilöllisyys varmennetaan ja lipuke leimataan ennen vaaliuurnaan pudottamista. Yhdessä vaalihuoneistossa käy päivän aikana tuhansia ihmisiä, ja vaikka vaalitilaisuuden yhteydessä suositeltaisiinkin maskien käyttöä, on selvää, ettei kaikkia äänestäjiä voida niitä pakottaa käyttämään. Kuntavaalien yhteydessä siis on aito riski koronan leviämistilanteille.

Äänestäminen on demokraattisista oikeuksistamme täkein, ja sen rajoittaminen asettaa aina vaarallisen ennakkotapauksen. Sama koskee vaalien siirtämistä, ja siksi siihen ei tulisi koskaan ryhtyä vähäisin perustein. Äänioikeutta pitää kuitenkin kaikissa tilanteissa pystyä käyttämään turvallisesti, ja nykyisessä tautitilanteessa edelle mainittu ei valitettavasti välttämättä onnistuisi. Yksinomaan tämä on riittävän painava syy vaalien siirtämiselle.

Kevään kuntavaaleissa pitäisi ottaa käyttöön postiäänestys

Koronatilanne on Suomessa tällä hetkellä huolestuttava, eikä taudin levinneisyys laske nolliin ennen kuin taudin vastainen rokote otetaan laajamittaisesti käyttöön. Huolimatta lupaavista uutisista rokoterintamalta on epäselvää, milloin riittävän suuri osa suomalaisista saadaan rokotettua koronavirusta vastaan laumaimmuniteetin synnyttämiseksi. Koronavirus leviää todennäköisesti vielä ensi keväänä, mikä tekee silloin järjestettävistä kuntavaaleista erityisen vaaran paikan. 

Äänestystilaisuudet järjestetään usein ahtaissa tiloissa, joissa vaalityöntekijät viettävät ennakkoäänestyksen yhteydessä ja varsinaisena vaalipäivänä kymmeniä tunteja. Itse äänestystilanteessa ihmiskontaktien määrä on suuri, kun äänestäjän henkilöllisyys varmennetaan ja lipuke leimataan ennen vaaliuurnaan pudottamista. Yhdessä vaalihuoneistossa käy päivän aikana tuhansia ihmisiä, ja vaikka vaalitilaisuuden yhteydessä suositeltaisiinkin maskien käyttöä, on selvää, ettei kaikkia äänestäjiä voida niitä pakottaa käyttämään. Kuntavaalien yhteydessä siis on aito riski koronan leviämistilanteille. 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä otettiin käyttöön postiäänestys, jonka nojalla ulkomailla pysyvästi asuvat voivat äänestää kirjeitse. Koronan leviämisen ehkäisemiseksi kirjeäänestäminen pitäisi nyt tuoda kaikkien suomalaisten käyttöön. Postiäänestäminen suojelisi riskiryhmiin kuuluvia suomalaisia, joille äänestäminen nykymuodossaan ei olisi koronan leviämistilanteessa turvallista. Samalla sen laajamittainen käyttöönotto hillitsisi väkimäärää äänestyspaikoilla tehden äänestystilanteesta turvallisemmin vaalityöntekijöille ja niille äänestäjille, jotka äänestävät mieluummin paikan päällä.  

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus on myös perinteisesti ollut muihin vaaleihin verrattuna huono. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että postiäänestyksen sallimisella on merkittävä positiivinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Kirjeäänestämisen pilotoiminen kevään kunnallisvaaleissa voisi siis johtaa tautiturvallisuuden paranemisen lisäksi demokratiamme edustavuuden vahvistumiseen.  

Näin kuukausia ennen kevään vaaleja on mahdotonta sanoa, miten tautitilanne kehittyy. Äänestäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä oikeuksista demokratiassa, eikä mikään erityistilanne saisi rajoittaa sen toteutumista. Valtion pitäisi nyt varautua kevään osalta pahimpaan ja varmistaa laajamittaisen postiäänestyksen avulla, että vaalit ovat koronankin keskellä yhtä saavutettavia ja turvallisia kuin ennenkin.