Vårt välfärdsområde är stolt tvåspråkigt – Hyvinvointialueemme on ylpeästi kaksikielinen

På söndag firas svenska dagen, som uppmärksammar vårt lands tvåspråkighet. Rätten att använda båda våra nationalspråk i offentliga tjänster är inskriven i vår grundlag, som garanterar att det till exempel finns social- och hälsovårdstjänster som är tillgängliga på både svenska och finska i de nya välfärdsområdena. Tvåspråkighet är också en hörnsten i välfärdsområdets strategi som […]