Seniorineuvolapalvelut etenevät aloitteestamme kohti pilotointia Espoossa, Kirkkonummella ja Länsi-Uudellamaalla

Yli 65-vuotiaiden seniorineuvolapalvelut ovat askeleen lähempänä toteutusta. Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston tiistaina 14. helmikuuta käydyssä kokouksessa tuotiin ilmi, että hyvinvointialue on yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa hakemassa hankerahoitusta Euroopan Unionilta seniorineuvoloiden pilotoimiseksi. Seniorineuvolatoiminnan käynnistämistä Länsi-Uudellamaalla lähdettiin selvittämään muun muassa vihreiden aluevaltuutettujen Markus Myllyniemen ja Anu Rasinsalon jättämän aluevaltuustoaloitteen pohjalta.   ”Olemme luonnollisesti hyvin innoissamme, että […]

Seniorineuvolat tarjoavat ratkaisun terveydenhoidon kriisiin

Suomea kohtaa ainutlaatuinen demografinen haaste iäkkäiden ihmisten määrän kasvaessa nopeasti. Tutkimusten mukaan eniten sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävistä kymmenesosasta väestöä kolmannes on ikääntyneitä. Yhtä lailla suurimmat sote-kustannukset aiheutuvat juuri vanhuspalveluiden asiakkaista. On siis selvää, että ikääntyneiden palveluiden kehittämisen tulee olla keskiössä, mikäli sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toivotaan hillitsevän kustannusten kasvua. Monet ikäihmiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen, […]

Aloitteemme seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseksi etenee

Aluevaltuutettujen Markus Myllyniemen ja Anu Rasinsalon jättämä valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan pilotoimiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edennyt. Tiistaina 27. syyskuuta pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin valtuustoaloitteen vastaus ja Myllyniemen jättämä ponsiesitys, jonka myötä seniorineuvolatoimintaa lähdetään kehittämään yhtenäistämällä nykyistä pirstaleista ikäihmisten palveluiden verkkoa.   Toimintamallina seniorineuvolapalvelun tarkoitus on edistää ikäihmisten hyvinvointia sekä opastaa heitä terveyden omaehtoiseen seurantaan ja edistämiseen matalan […]