Vihreä Kirkkonummi huolehtii kaikkien hyvinvoinnista

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ajankohtaisia nyt koronakriisin ja soteuudistuksen seurauksena. On tärkeää löytää vastauksia esimerkiksi kysymyksiin siitä, mitä tulee käymään kuntamme perusterveyspalveluille, saavatko vanhukset ikääntyä arvokkaasti kodinomaisissa olosuhteissa, onko nuorilla pääsy mielenterveyspalveluihin ja miten vammaisten taksikuljetukset järjestetään Kirkkonummella. 

Perusterveydenhuollon näkökulmasta on kaikkein keskeisintä, että tärkeimmät palvelut ovat saavutettavissa eri puolilla kuntaa Veikkolassa, Masalassa ja kuntakeskuksessa. Lisäksi palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä ja ajanvarauksen onnistua helposti puhelimitse ja netissä. Akuuteissa tilanteissa avun on aina löydyttävä läheltä, että kukaan ei jää huolensa kanssa yksin.

Ensi valtuustokaudella tehdään ratkaisujen esimerkiksi vanhuspalveluiden osalta. Sulkeutuvan Vols-kodin senioreille on löydettävä uudet, pitkäaikaiset tilat, jotka kunnioittavat vanhusten oikeutta laadukkaaseen asumiseen tutussa ympäristössä. Vanhuspalveluiden resursseja tulee lisätä, jotta jokaisen vanhuksen ikääntyminen turvallisessa ympäristössä voidaan taata. 

Sulkeutuvan Vols-kodin senioreille on löydettävä uudet, pitkäaikaiset tilat, jotka kunnioittavat vanhusten oikeutta laadukkaaseen asumiseen tutussa ympäristössä.

Vaikka koronatunnelin päässä näyttääkin viimein olevan valoa, joudumme vielä vuosien ajan maksamaan sen seurauksista. Koronan seurauksena monien ihmisten, sekä vanhusten, että nuorten yksinäisyys lisääntyi ja tämä lisää alttiutta esimerkiksi mielenterveysongelmille. Tavoitteena tulee olla, että mielenterveyspalvelut ovat saatavilla kaikille apua tarvitseville, ja niiden painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jotta apua pystytään tarjoamaan ajoissa.

Vammaisten hyvinvoinnista on puhuttu paljon viimeisen valtuustokauden aikana, ja keskeisessä roolissa ovat olleet kuljetuspalveluiden tarjoaminen Kirkkonummella. Vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisimman itsenäinen liikkuminen. Olipa ratkaisu nykyinen Lähitaksin kanssa neuvoteltu sopimus tai Vantaa-Kerava -mallin mukainen ratkaisu, tulee taksipalvelut järjestää niin, ettei vammaisten oikeutta vakiotaksiin tai kulkua esimerkiksi kellonajan mukaan rajoiteta.

Meitä kirkkonummelaisia on jo yli 40 000 ja meillä jokaisella on omat tarpeemme sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Tulevaisuudessa tulee meistä jokaisella olla yhdenvertainen pääsy käyttämään näitä palveluita asuinpaikastamme, iästämme tai terveydentilastamme huolimatta. Kirkkonummella jokainen kuntalainen on yhtä arvokas, ja hänestä pidetään huolta — nyt ja tulevaisuudessa. 

Myös äitienpäivässä on kyse tasa-arvosta

Äitienpäivä on vain kerran vuodessa, mutta äidit ovat arjessamme tukena ja läsnä vuoden jokaisena päivänä. Äitejä on monenlaisia: osa heistä on meille biologisesti sukua, kun taas toisista henkilöistä esimerkiksi uusperheissä on tullut meille niin tärkeitä, että he ovat ottaneet elämässämme äitihahmon roolin. Äitisuhteita on siis erilaisia, ja riippumatta siitä, onko tämä toinen meille sukua tai ei, on jokainen äitisuhde yhtä tärkeä.

Tänä sunnuntaina monet meistä juhlivat äitejä yhdessä tekemällä heille aamiaisen sänkyyn ja antamalla lahjoja. Tämä hetki on ainutlaatuinen ja monelle äidille tärkeä, mutta kaikki eivät valitettavasti ole näin onnekkaita. Jotkut äidit eivät pysty tapaamaan lapsiaan, koska he asuvat heistä liian kaukana tai ovat koronan takia erityksissä. Tilanteesta huolimatta kaikki äidit ansaitsevat meidän täyden tukemme, sillä jokainen ansaitsee tulla muistetuksi tänä päivänä.

Äitien juhliminen muistuttaa meitä myös yhteiskunnassa vellovasta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, joka kärjistyy erityisesti naisten heikommassa asemassa sekä työelämässä että taloudellisesti. Vanhempainvapaat kasautuvat edelleen lähes kokonaan naisille, ja tämä johtaa useiden tutkimusten mukaan miehiä heikompaan työasemaan ja palkkatasoon. Työelämässä naiset joutuvat edelleen valitettavan usein raskaussyrjinnän kohteeksi, jonka seurauksena he tekevät miehiä useammin lyhyitä työjaksoja. Kaiken tämän takia työelämänsä päätteeksi eläkkeelle siirtyvän äidin keskieläke on 1411 euroa, kun taas miehillä se on lähes 400 euroa korkeampi.

Kaiken tämän takia työelämänsä päätteeksi eläkkeelle siirtyvän äidin keskieläke on 1411 euroa, kun taas miehillä se on lähes 400 euroa korkeampi.

Kun vietämme tänä sunnuntaina äitienpäivää, on meidän hyvä muistaa, että tässäkin juhlapyhässä on kyse paljon muustakin kuin pelkästään valkovuokkokimpusta. Paras lahja, minkä äideillemme voimme antaa, olisi se, että me huomioisimme heitä kaikkia tasa-arvoisesti vuoden jokainen päivä ja pyrkisimme tekemään kaikkemme, että yhteiskuntamme olisi parempi paikka meille jokaiselle.

Hyvää äitienpäivää omalle äidilleni Tiinalle ja kaikille muille kirkkonummelaisille äideille!

Naisten turvallisuus Suomessa on edelleen hataralla pohjalla

Vietämme perjantaina 19. maaliskuuta Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Suomen kaltaisessa valtiossa, joka on kansainvälisesti tunnettu naisten sekä vähemmistön oikeuksien mallimaana, on helppo ajatella, että tasa-arvo olisi valmis. Tämä väite ei voisi kuitenkaan olla kauempana totuudesta, ja viime viikkoina käyty keskustelu naisten kokemasta fyysisen ja henkisen väkivallan uhasta kuvaa hyvin, miksi näin on.

Keskustelu naisten kokemasta väkivallasta nousi esiin sosiaalisessa mediassa viime viikolla, kun poliisi Waybe Couzens pidätettiin 9. maaliskuuta epäiltynä 33-vuotiaan lontoolaisen Sarah Everardin kidnappauksesta ja raa’asta murhasta. Tapahtuma herätti runsaasti keskustelua kansainvälisesti ja sai monet naiset avautumaan heidän omista turvattomuuteen liittyvistä kokemuksistaan myös täällä kotosuomessa.

Kyselyiden mukaan ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista naisista on joutunut pelkäämään turvallisuutensa puolesta julkisilla paikoilla, ja esimerkiksi Amnesty Internationalin tietojen mukaan jopa 87 prosenttia naisista on joutunut kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa Suomessa. Varmasti lähes jokainen tätä tekstiä lukeva on ollut joskus huolestunut siitä, pääseekö tuttu läheinen turvallisesti kotiin.

Yksittäiset kokemukset, vaikka kammottavia nekin, eivät kuitenkaan riitä valottamaan sitä syvempää yhteiskunnallista ongelmaa, joka maatamme vaivaa. Sen osoittamiseen tarvitaan kylmää tilastotietoa, ja kuten tiedämme: numerot eivät valehtele.

Euroopan unioni toteutti vuonna 2014 kaikkia unionin silloista 28 jäsenvaltiota koskeneen kyselyn, joka kartoitti naisten kokemaa väkivaltaa sekä häirintää. Kyselyyn osallistuneista suomalaisista naisista noin 37 prosenttia oli kokenut seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa parisuhteen ulkopuolella jossain kohtaa elämänsä aikana. Samaan tutkimukseen osallistuneista naisista 39 prosenttia ilmoitti taas kokeneensa seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa kumppaniltaan elämänsä aikana. Suomi onkin toiseksi vaarallisin maa naisille EU:n sisällä, jos katsotaan lähisuhdeväkivaltaa.

Vaikuttaessaan 1800-luvun lopulla Minna Canth otti tehtäväkseen osoittaa ne tasa-arvon ongelmakohdat, jotka lävistivät silloista suomalaista yhteiskuntaa. Hän käsitteli teoksissaan avoimesti juuri naisten elämässään kokemaa turvattomuutta ja väkivaltaa, ja yksi hänen monista tavoitteistaan lieneekin ollut sen tukahduttaminen.

On surullista kuitenkin huomata, että näin yli vuosisata myöhemmin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei olla saatu täysin nujerrettua. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, ettei keinoja ongelmaan puuttumiseksi olisi. Päinvastoin tekemällä yksinkertaisia kuntatason ratkaisuja, kuten lisäämällä katujen valaistusta, vähentämällä katuverkon sokeita pisteitä, parantamalla julkista liikennettä ja helpottamalla pääsyä mielenterveys- ja turvakotipalveluiden piiriin, pystymme parantamaan naisten turvallisuutta ratkaisevasti.

Mikään ei kuitenkaan muutu, jos emme ensin pysty keskustelemaan ongelmasta avoimesti. Viime viikon keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta on osoittanut, kuinka vaikeaa tämän keskustelun käyminen on vielä nykypäivänäkin. Siksi kaikkien on syytä miettiä, miten naisvihamieliseen toimintaan voi omalta kohdalta puuttua, ja miten me voimme yhdessä olla mukana rakentamassa turvallisempaa huomista. Minna Canthia lainaten tulevaisuudessa ”vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä”, ja tämän muutoksen kautta yhteiskunnastamme tulee parempi ja turvallisempi paikka meille kaikille.

Anja Presnukhina & Markus Myllyniemi