Perusterveydenhuoltoon kaivataan kiireesti lisää lääkäri- ja hoitajaresursseja

Meistä moni on varmasti huomannut, miten kiireettömän lääkäriajan saanti on vaikeutunut korona-aikana Kirkkonummella. Koronavirusepidemian takia moni terveydenhuollon potilastyön ammattilainen on jouduttu siirtämään perusterveydenhuollosta muihin tehtäviin, minkä takia hoitoon pääsystä on tullut vaikeampaa sairaanhoitajiemme ja lääkäriemme jatkuvasta uurastuksesta huolimatta. Samalla terveyspuolen henkilökuntaa on jouduttu keskittämään Kirkkonummen keskustan terveyskeskukseen, minkä takia ihmisten pääsy paikalliseen terveydenhuoltoon Masalassa ja Veikkolassa on myös heikentynyt. Tilanne on kaikin puolin vaikea, ja koronan nopeasti leviävä omikron-virusmuunnos on pahentanut sitä entisestään.

Viimeisen puolen vuoden aikana pääsyä perusterveydenhuollon palveluihin on pyritty Kirkkonummella parantamaan lisäämällä henkilöstön määrää. Panostukset on tähän mennessä tehty pääasiassa kunnan terveydenhuollon vastaanottopalveluiden sairaanhoitajaresursseihin, millä on taas pyritty lyhentämään pitkiä potilaiden takaisinsoittojonoja. Tämä on oikea askel eteenpäin, mutta meidän on kiireellisesti saatava lisähenkilöstöä, kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia, terveyspalveluihimme, mikäli haluamme palveluidemme toimivan sujuvasti.

Emme voi vain tyytyä niihin armonpaloihin, jotka keskuskaupungilta jäävät, vaan meidän on saatava ne resurssit, jotka terveyspuolen henkilökuntamme ansaitsevat ja kuntalaisemme tarvitsevat.

Kun vastuu sotesta siirtyy uudelle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tulevat paineet terveyspalveluidemme keskittämiselle Espooseen olemaan kovat. Samalla terveyspuolen henkilöstöresurssit – joista olemme aikaisemmin saaneet päättää täysin itse – tullaan nyt jakamaan koko hyvinvointialueen tasolla. Espoon ulkopuolisen kunnan alueen asukkaina emme voi vain tyytyä niihin armonpaloihin, jotka keskuskaupungilta jäävät, vaan meidän on saatava ne resurssit, jotka terveyspuolen henkilökuntamme ansaitsevat ja kuntalaisemme tarvitsevat. Hoitoon pääsyn varmistemassa meidän tulee myös olla valmiita kutsumaan yksityisen sektorin toimijat mukaan talkoisiin esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän kautta.

Perusterveydenhuolto on tärkein osa terveydenhuoltojärjestelmäämme, ja kun se toimii hyvin, säästämme merkittäviä summia erikoissairaanhoidossa, kun ihmiset saavat tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Juuri tämän takia nyt on tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, ettei terveyskeskustamme ja asemiamme kuntakeskuksessa, Masalassa ja Veikkolassa suljeta, ja että terveyspalvelumme saavat riittävät henkilöresurssit nopean ja paikallisen hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Sote-uudistus ei saa johtaa Kirkkonummen lähipalveluiden sulkemiseen

Nyt jo vuosikymmeniä valmistellun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toteutumiseen on aikaa alle vuosi, ja 1.1.2023 alkaen Suomen 310 kuntaa ja kaupunkia – Helsinkiä lukuun ottamatta – eivät enää vastaa sote-palveluiden järjestämisestä. Maamme hyvinvointivaltion näkökulmasta tämä uudistus on historiallinen ja verrattavissa alkuperäiseen 1860-luvulla tehtyyn kunnallisasetukseen, jonka myötä kunnat perustettiin, ja ne saivat monia nykyäänkin tuttuja oikeuksia ja velvollisuuksia. Historiallisesti suomalaisilla kunnilla on ollut vahva itsemääräämisoikeus, ja niillä on ollut vahvat oikeudet päättää niitä koskevista asioista. Samalla kunnat ovat pääasiassa saaneet valita omien verorahojensa käyttökohteet, vaikka valtionosuusjärjestelmä onkin vienyt rikkaammilta alueilta osansa.

Kaikki tämä kuitenkin muuttuu, kun kuntien palvelurakenteesta yli puolet siirretään pois uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet ovat vastaus vuosikymmenien ajan kysyttyyn kysymykseen siitä, miten julkisen sektorin palvelutarjontaa pystyttäisiin tehostamaan Suomessa entisestään. Koko hyvinvointialueuudistuksen ydin onkin, että palveluiden tuottamisessa pystyttäisiin tuottamaan säästöjä suuruuden ekonomian kautta, kun vastuu sote-palveluiden tuottamisesta siirtyy kuntien vastuulta hyvinvointialueille. 

Länsi-Uudenmaan kaltaiset vetovoimaiset alueet taas vetävät lyhyen tikun ja joutuvat säästökuurille.

Kustannussäästöjen saavuttaminen hyvinvointialueella on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. On oletettavaa, että ainakin ensimmäisinä vuosina kustannukset pikemminkin nousevat kuin laskevat, kun uudet hyvinvointialueet yrittävät epätoivoisesti saada palvelupalettiaan toimimaan tiukassa aikataulussa. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on myös koko valtion tasolla viritetty niin, että pitkässä juoksussa se suosii erityisesti Itä-Suomen tyhjeneviä maakuntia ja kannustaa niitä ylläpitämään tai jopa parantamaan palvelutasoaan. Länsi-Uudenmaan kaltaiset vetovoimaiset alueet taas vetävät lyhyimmän tikun ja joutuvat säästökuurille.

Eräiden hyvinvointialueiden rahoituksen muutos nykytilanteesta per euroa/asukas. Tilastosta voidaan nähdä, että Länsi-Uusimaa on yksi uudistuksen pahimpia häviäjiä. Lähde: Valtionvarainministeriö

Kirkkonummelaisen veronmaksajan näkökulmasta tämä voi helposti tarkoittaa kylmää kyytiä. Uusi aluevaltuusto, jossa espoolaisilla on olettavasti ehdoton enemmistö, tulee tekemään päätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkostamme ja verorahojemme käytöstä. Säästöpaineiden kasvaessa ei ole vaikea arvata, mistä he ovat valmiita leikkaamaan ensin. Hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan sote-kiinteistöt kuten terveyskeskukset- ja asemat kunnilta ensimmäisten kolmen vuoden ajaksi, mutta tämän jälkeen on täysin niiden harkintavallassa päättää, tarjotaanko niiden puitteissa enää palveluita.

Koen pikemminkin, että muut Länsi-Uudenmaan kunnat ollaan integroimassa osaksi Espoon sote-organisaatiota samalla, kun menetämme päätösvallan meitä koskevissa sosiaali- ja terveyspuolen kysymyksissä.

Olen omassa työssäni sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan perusturvalautakunnan puheenjohtajana huomannut viimeisen puolen vuoden aikana, kuinka Espoo on jo nyt ottanut dominoivan aseman sote-palveluiden organisoijana. Aikaisemmin kuopatut keskittämisen hankkeet kuten vanhusten ja vammaisten taksikyytien kulkukeskus on herätetty uudelleen henkiin muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vastustuksesta huolimatta. Valehtelisin, jos väittäisin kokevani, että siirrymme uuden hyvinvointialueen organisaatioon yhteen hiileen puhaltavana tasa-arvoisena joukkona. Pikemminkin koen, että muut Länsi-Uudenmaan kunnat ollaan integroimassa osaksi Espoon sote-organisaatiota samalla, kun menetämme päätösvallan meitä koskevissa sosiaali- ja terveyspuolen kysymyksissä.

Uuden aluevaltuuston mahdollinen kokoonpano. Tilastosta voidaan havaita, että Espoolla on uudessa aluevaltuustossa ehdoton enemmistö muihin alueen kuntiin nähden. Lähde: Yleisradio

Nykytilanteessa on helppo tuntea olevansa voimaton, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Jokainen täysi-ikäinen länsiuusmaalainen pystyy vaikuttamaan omalla äänellään uuden aluevaltuuston kokoonpanoon. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan nousta vaalipäivänä sängystä ja astella sisään lähimpään äänestyspaikkaan äänestämään sitä ehdokasta, joka on sitoutunut paikallisten palveluidemme pelastamiseen. Jokainen ääni merkitsee ja auttaa meitä pitämään huolta, että tarpeemme ja huolemme tulevat tunnetuksi uudella hyvinvointialueella.

Talousarviossa päätettiin kirkkonummelaisten hyvinvoinnista

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 13.12. pidetyssä kokouksessaan talousarviosta vuodelle 2022. Talousarvio on kenties tärkein kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluva asia, sillä se ohjaa kaikkea rahankäyttöä – ja samalla myös kunnan toimintaa – seuraavan vuoden osalta. Päätökset siitä, korjataanko homekoulut, tai kuinka nopeasti lääkäriin pääsee, ovatkin suoraan yhteydessä talousarviossa tehtyihin linjanvetoihin.

Valmis talousarvio on kuukausia pitkän rutistuksen tulos, ja se vaatii huomattavan määrän työtä sekä kuntamme viranhaltijoilta että luottamushenkilöiltä. Talousarvioprosessin näkyvin osuus on julkinen käsittely valtuustossa, mutta valtaosa työstä on saatu päätökseen jo tätä ennen. Kaikki lähtee liikkeelle viranhaltijoiden asiantuntijalautakunnille tekemistä ehdotuksista, jotka luottamushenkilöt hyväksyvät omien muutoksiensa kera. Lautakuntien talousarvioesitykset puristetaan kasaan kunnanjohtajan esitykseen, jonka yhteydessä se saattaa kokea radikaalinkin muutoksen.

Näissä talousarvioneuvotteluissa keskeisimmät omat tavoitteeni olivat kunnan sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstöresurssien parantaminen kuntalaisten hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen julkistamisen jälkeen käynnistyvät eri puolueiden ja luottamushenkilöiden väliset neuvottelut. Jokaisella puolueella on neuvotteluissa omat muutostarpeensa ja kynnyskysymyksensä, ja aina talousarviota ei saada hyväksyttyä yksimielisesti, kuten nytkin kävi. Näissä talousarvioneuvotteluissa keskeisimmät omat tavoitteeni olivat kunnan sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstöresurssien parantaminen kuntalaisten hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Talousarvion lopputulos puhuu mielestäni puolestaan, ja onnistuimmekin turvaamaan ja lisäämään kunnan terveyspalveluiden vastaanottotoimen resursseja. Tämän pitäisi helpottaa Kirkkonummen terveyskeskuksen useiden viikkojen mittaiseksi venyneitä takaisinsoitto- sekä vastaanottojonoja ja helpottaa henkilökunnan kohtuuttomaksi äitynyttä työtaakkaa. Terveydenhuollon vastaanottotoimen resurssien lisäämisen lisäksi panostimme myös kunnan sosiaalitoimeen, palautimme vapaa-ajan yhdistysten avustukset aikaisemmalle tasolle ja turvasimme kunnan toimitila- ja sivistyspalveluiden suunnitteluresurssit, jotta Nissnikun uuden koulun toteuttamista voidaan aikaistaa.

Totuus on, että kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sijoittaminen on kunnan näkökulmasta myös taloudellisesti kannattavaa. Kun panostamme rahallisesti asukkaisiimme ja työntekijöihimme, tarjoamme laadukkaampia palveluita, lisäämme elinvoimaamme ja vähennämme pitkällä aikavälillä omia kulujamme painottamalla halvempia ennaltaehkäiseviä palveluita. Hyvinvoinnista leikkaaminen saattaa vaikuttaa erityisesti näin sote-uudistuksen kynnyksellä houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta mikä usein unohdetaan juustohöyläämisestä puhuessa, on se, että silläkin on omat – sekä inhimillisesti että taloudellisesti – kalliit vaihtoehtoiskustannuksensa.