Vårt välfärdsområde är stolt tvåspråkigt – Hyvinvointialueemme on ylpeästi kaksikielinen

På söndag firas svenska dagen, som uppmärksammar vårt lands tvåspråkighet. Rätten att använda båda våra nationalspråk i offentliga tjänster är inskriven i vår grundlag, som garanterar att det till exempel finns social- och hälsovårdstjänster som är tillgängliga på både svenska och finska i de nya välfärdsområdena. Tvåspråkighet är också en hörnsten i välfärdsområdets strategi som […]

Glad Svenska dagen – Hyvää ruotsalaisuuden päivää!

På lördag firar vi Svenska dagen, en helgdag som uppmärksammar finlandssvenskarnas rätt att använda sitt modersmål i Finland. Den firades för första gången år 1908, och sedan dess har den varit en festdag för tvåspråkigheten i vårt fosterland. Den 8 november valdes som datum för firandet av Svenska dagen, eftersom det var dagen då den […]