Kulkukeskusta ei saa ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Espoo-vetoinen vanhusten ja vammaisten sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukainen taksikyytien kulkukeskuksen toimintamalli torjuttiin selväsanaisesti Länsi-Uudenmaan kunnissa, kun yksi luottamushenkilötoimielin toisensa jälkeen päätti irtautua sen käyttöönotosta tänä keväänä. Kulkukeskuksen käyttöönotosta päätettiin irtautua, koska sen nähtiin heikentävän taksipalveluita käyttävien asiakkaiden lakisääteistä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja taksiyrittäjien mahdollisuutta harjoittaa omaa ammattiaan. Tästä huolimatta Espoon kaupungin viranhaltijat ovat kuitenkin valmistelemassa kulkukeskuksen laajaa käyttöönottoa uudella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, johon Kirkkonummi, Inkoo ja Siuntiokin kuuluvat.

Kulkukeskus on otettu jo nyt käyttöön Espoon kaupungin alueella, missä se on kohdannut runsaasti vastustusta sekä käyttäjiltä että kuljettajilta. Asiakkaiden näkökulmasta erityisen ongelmallisia ovat kulkukeskuksen kellonaikaa, reittiä ja matkan pysähdyksiä koskevat rajoitukset, joiden voidaan nähdä rajoittavan vanhusten ja vammaisten perusoikeuksia. Yrittäjien kannalta vaikeuksia aiheuttavat kulkukeskuksen maksamat kohtuuttoman matalat taksat, jotka ajavat monia toimijoita pois alalta ja tekevät invataksien ajamisen kannattamattomaksi.

FCG:n ylläpitämässä tietojärjestelmässä on havaittu jopa vakava tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena 89 asiakkaan nimi- sekä terveystiedot ja henkilötunnus vuodettiin palveluntarjoajan entiselle työntekijälle

Kulkukeskushankinnan operaattoriksi valittiin alun perin FCG Smart Transportation Oy, mutta markkinaoikeus kumosi tehdyn hankintapäätöksen vedoten sen olevan oikeusohjeiden vastainen. Kumotusta hankintapäätöksestä huolimatta Espoon kaupunki päätti silti jatkaa tilapäistä sopimustaan FCG:n kanssa kulkukeskuksen toiminnan jatkamiseksi. Viimeisten kuukausien aikana operaattoripalvelu FCG:n ylläpitämässä tietojärjestelmässä on havaittu useita kriittisiä ongelmia, kuten tilattujen kyytien kirjaamatta jättämisiä, jopa tunnin mittaisia kuljettajan maksettavaksi jääviä odotusaikoja ja vakava tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena 89 asiakkaan nimi- sekä terveystiedot ja henkilötunnus vuodettiin palveluntarjoajan entiselle työntekijälle. Kulkukeskuksen ongelmat koskien erityisesti tietosuojapuutteita olivat ennakoitavissa jo ennen sen käyttöönottoa, ja kirjoitin niistä yhdessä vammaisaktivisti Hannele Rauhasen kanssa viime vuoden joulukuussa.

Tosiasiat osoittavat siis selkeästi, että kulkukeskus on susi syntyessään, ja ettei sitä voi ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Huolimatta menetetyn kustannuksen harhakuvista lienee järkevintä kaikkien asianomaisten kannalta, että kulkukeskuksen suunnittelu aloitettaisiin puhtaalta pöydältä tavalla, jossa käyttäjät ja yrittäjät sitoutettaisiin sen valmisteluun alusta saakka. Jos kulkukeskus halutaan kuitenkin ottaa koko Länsi-Uudellamaalla käyttöön, tuntuu väkisinkin siltä, että hyvinvointialue muuttuu pahoinvointialueeksi – ainakin taksipalveluita käyttävien vammaisten ja vanhusten näkökulmasta.  

Kuljetetaanko vammaisia kohta pitsataksissa?

Länsi-Uudenmaan erityisryhmien taksikyytien kulkukeskusta on yritetty painostaa Kirkkonummelle pian jo kaksi vuotta. Monille vammaiselle ja vanhukselle tämä on tarkoittanut valtavaa huolta siitä, voidaanko heille toteuttaa vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisia taksikyytejä enää tulevaisuudessa yhtä laadukkaasti kuin ennen. Kulkukeskuksen takapiruna on häärinyt koko sen suunnitteluajan Espoo, joka on luonut mallista itselleen mahdollisimman edullisen.

Tähän mennessä kulkukeskusta on markkinoitu yhdeksälle eri Länsi-Uudenmaan kunnalle yhteisvastuuseen perustuvan osakasmaksun perusteella. Osakasmaksun suuruus määräytyy kunnan prosentuaalisen osuuden mukaan, mikä on Kirkkonummen tapauksessa tällä hetkellä noin 12%. Käytännössä tämä johtaa tilanteeseen, jossa kirkkonummelaiset päätyvät maksamaan espoolaisten kyytejä, sillä valtaosa kulkukeskuksen ajoista tapahtuu siellä. Siirtyminen kulkukeskukseen aiheuttaa Kirkkonummelle noin miljoonan euron lisäkustannukset vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin taksikyyteihin verrattuna nykytilanteeseen.

Kulkukeskus on jo nyt kohdannut merkittävää vastustusta viranomaisten taholta matkojen kuljetusreitteihin liittyen. Tähän mennessä Espoo on maksanut erityisryhmien kuljettajille matkaperusteisen taksan lyhimmän linnuntietä kulkevan reitin mukaan riippumatta siitä, onko reitillä edes kunnollista tietä tai vaatiiko vammaisen kunto toisen kulkureitin valintaa. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut tämän käytännön vammaislain vastaiseksi, mutta Espoo-vetoinen kulkukeskus suunnittelee silti tulevaisuudessa maksavansa taksikuljettajien taksat tämän periaatteen mukaan.

Vaikeavammaisten asema kulkukeskuksen asiakkaina on myös hyvin ongelmallinen, sillä sen piirissä ei makseta avustuslisää taksikuskeille entiseen tapaan. Tämä muutos tekee esteettömien invataksien ajamisesta kannattamatonta ja pakottaa niiden kuskit henkilöauton rattiin. Sähköpyörätuolia tai muuta liikuntarajoitteisen apuvälinettä ei kuitenkaan saa mahtumaan esimerkiksi mersutaksin peräkonttiin, jolloin monet vaikeasti vammaiset jäävät täysin kulkukeskuksen palveluiden ulkopuolelle.

Kaiken huipuksi kulkukeskukseen valittujen palveluja tuottavien yrityksien lista osoittaa viimeistään, kuinka leväperäisesti koko uudistus on suunniteltu. Kuljetussopimuksia on tähän mennessä tehty esimerkiksi leipomo-, lahjatavara- ja ravintola-alan toimijoiden kanssa, joilla ei ole mitään kokemusta taksipalveluiden, saati erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta. Aikaisemmin sotekyytejä ajaneilta kuljettajilta on vaadittu aiheeseen sopiva koulutus, mutta kun tästä vaatimuksesta luovutaan, on kyseenalaista, miten uusi yrittäjä osaa kohdata esimerkiksi vaikeasta autismista tai neliraajahalvauksesta kärsivän asiakkaan.

Uusien toimijoiden listaa tutkiessa on myös pelottavaa ajatella, miten kaikki tämä pelaa yhteen kulkukeskuksen aikaisemmissa vaiheissa ehdotetun taksirahdin konseptin kanssa. Kulkukeskuksen eri kehitysvaiheissa on toistuvasti ehdotettu, että erityisryhmien kyytien välissä tai jopa aikana ruvettaisiin kuljettamaan esimerkiksi postipaketteja paikasta toiseen. Lieneekö sitten tarkoituksena kuljettaa tulevaisuudessa vakavasti vammaista ihmistä samalla, kun pitsataksina toimiva auto toimittaa reitin varrella oleville oville heidän tilaamansa lämpimät ja juustoiset taikinakiekot.

Koko Espoon ehdottama kulkukeskus on täynnä epäkohtia sekä kustannuksellisesta, laillisesta ja ihmisoikeudellisesta näkövinkkelistä arvioituna. Monet kulkukeskuksen valuviat olisi ratkaistu ottamalla vammaiset mukaan suunnitteluun heti alusta alkaen, mutta nyt uudistus sanellaan ylhäältä päin välittämättä siitä, kuinka älytön tai toteuttamiskelpoinen se on. Kulkukeskus on parhaimmillaan farssi ja pahimmillaan tuntuu tekevän pilaa vammaisten oikeuksista. On selvää, että se on kokonaisuutena mahdoton, ja toivomme todella, että kuntamme virkamiehet ja luottamushenkilöt ymmärtävät tämän hyvin yksinkertaisen tosiasian.

Asia käsitellään Kirkkonummen perusturvalautakunnan kokouksessa ensi torstaina 10.12. Ole yhteydessä lautakunnan jäseniin, niin saamme torpattua tämän älyttömän uudistuksen yhdessä.

Hannele ’Hantta’ Rauhanen                                                                        

Valtakunnallinen vammaisaktivisti

Markus Myllyniemi

Kunnanvaltuutettu (vihr.)