Seniorineuvolat tarjoavat ratkaisun terveydenhoidon kriisiin

Suomea kohtaa ainutlaatuinen demografinen haaste iäkkäiden ihmisten määrän kasvaessa nopeasti. Tutkimusten mukaan eniten sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävistä kymmenesosasta väestöä kolmannes on ikääntyneitä. Yhtä lailla suurimmat sote-kustannukset aiheutuvat juuri vanhuspalveluiden asiakkaista. On siis selvää, että ikääntyneiden palveluiden kehittämisen tulee olla keskiössä, mikäli sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toivotaan hillitsevän kustannusten kasvua. Monet ikäihmiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen, […]

Luontoelämykset ovat jokaisen oikeus

Olemme tällä viikolla viettäneet Vanhustyön keskusliiton organisoimaa Vanhustenviikkoa, jonka teemana on tänä vuonna ollut luontoon pääsy iästä riippumatta. Meille suomalaisille luontoon pääsy on liioittelematta elinehto, ja siellä samoilu on osa lähes jokaisen arkipäivää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoelämykset parantavat ihmisten hyvinvointia ja tekevät meistä onnellisempia. Siksi onkin niin kamalaa ajatella, että monelle luontoon pääsy ei […]

Aloitteemme seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseksi etenee

Aluevaltuutettujen Markus Myllyniemen ja Anu Rasinsalon jättämä valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan pilotoimiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edennyt. Tiistaina 27. syyskuuta pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin valtuustoaloitteen vastaus ja Myllyniemen jättämä ponsiesitys, jonka myötä seniorineuvolatoimintaa lähdetään kehittämään yhtenäistämällä nykyistä pirstaleista ikäihmisten palveluiden verkkoa.   Toimintamallina seniorineuvolapalvelun tarkoitus on edistää ikäihmisten hyvinvointia sekä opastaa heitä terveyden omaehtoiseen seurantaan ja edistämiseen matalan […]

Myös hoivakodeissa asuvilla vanhuksilla on oltava oikeus hyvään elämään

Suomessa kaikki aina ruuasta lehtitilauksiin kallistuvat, kun inflaatio laukkaa huolestuttavaa vauhtia. Palkkojen ja eläkkeiden indeksikorotukset eivät riitä vastaamaan rahan arvon heikkenemisen tahtiin, minkä takia ihmisten ostovoima heikkenee. Ostovoiman heikkeneminen iskee kaikkein kovimmin pienituloisiin, joista suurin väestöllinen osa on eläkeläisiä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan jopa joka viides yli 65-vuotiaista elää köyhyysrajan alapuolella. Suhteellisessa köyhyydessä […]

Vihreä aluehallitusryhmä vastustaa taksikuljetusten välityskeskusmallia

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus tekee tällä hetkellä päätöksiä siitä, miten vammaisten ja vanhusten lakisääteiset kuljetuspalvelut tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Asia on herättänyt runsaasti keskustelua, sillä aikaisemmin Espoon kaupungin käytössä ollut välitysmalliin perustunut kulkukeskus on kohdannut suuria ongelmia. Tapa, miten vammaisten ja vanhusten kuljetukset järjestetään, ei ole vain pieni yksityiskohta vaan keskeinen tekijä erityisryhmien elämänlaadun varmistamisessa, sillä monelle […]

Kulkukeskusta ei saa ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Espoo-vetoinen vanhusten ja vammaisten sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukainen taksikyytien kulkukeskuksen toimintamalli torjuttiin selväsanaisesti Länsi-Uudenmaan kunnissa, kun yksi luottamushenkilötoimielin toisensa jälkeen päätti irtautua sen käyttöönotosta tänä keväänä. Kulkukeskuksen käyttöönotosta päätettiin irtautua, koska sen nähtiin heikentävän taksipalveluita käyttävien asiakkaiden lakisääteistä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja taksiyrittäjien mahdollisuutta harjoittaa omaa ammattiaan. Tästä huolimatta Espoon kaupungin viranhaltijat ovat kuitenkin valmistelemassa […]

Kuka välittäisi vanhuksista?

Minulta kysytään usein, kuinka paljon 23-vuotias voi tietää häntä lähes 50 vuotiaiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta. Äitini toimi isoisäni omaishoitajana samaan aikaan, kun opiskelin itse lukiossa. Näin itse silloin paraatipaikalta, millaista pienituloisen eläkeläisen elämä todellisuudessa oli. Tutustuin Suomen hoivakotien koko kirjoon aina yksityiseltä sektorilta julkiselle asti, kun isoisäni pallotteli avustetun asumisen ja sairaalahoidon väliä. Ongelmat, jotka […]