Valtuustotyöni tähän asti

Poliitikko on vain niin hyvä, kuinka tarkkaan hän pitää kiinni lupauksistaan. Lue alta, miten hyvin viime kuntavaalien alla tekemäni vaalilupaukset ja valtuustokautenani tekemät aloitteet ovat toteutuneet. Kaiken kaikkiaan tekemäni työ on tuottanut tulosta ja puhuu puolestaan.


1. Paikallisdemokratian

vahvistaminen


Lupasin palauttaa vallan avaimet kuntalaisten käsiin ja sanoa ei kabinettipolitiikalle

  • Olen tehnyt periksiantamattomasti töitä avoimemman Kirkkonummen eteen ja ollut itse kaikkien päätösten yhteydessä kuntalaisten tavoitettavissa. Avasin tänä vuonna puhelinpalvelun, jonka kautta kuntalaiset voivat keskustella kanssani Kirkkonummen kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta.
  • Jätin valtuustossa viime marraskuussa aloitteen Sano ei korruptiolle-kampanjaan liittymisestä, jonka tavoitteena oli ehkäistä rakenteellista korruptiota ja kähmintää.

2. Veikkolan meluaita


Lupasin, että Veikkolan meluaita toteutuu valtuustokaudellani

  • Olin mukana lobbaamassa valtiolta useiden miljoonien rahoitusta aidan rakentamiseksi ja tapasin aiheen tiimoilta liikenneministeri Anne Bernerin kaksi kertaa.
  • Veikkolan meluaidan ensimmäinen vaihe valmistui vuoden 2020 syksyllä, ja moottoritien eteläisellä puolella on nyt korkeimmillaan kuusi metriä korkea aita.
  • Pohjoispuolelle rakennettiin väliaikainen 1,5 metriä korkea rengasmelua ehkäisevä rakenne, joka ei kuitenkaan ole riittävä. Jätinkin Kirkkonummen kunnanvaltuustossa lokakuussa aloitteen aidan rakentamisesta myös Perälänjärven puolelle välittömästi.

3. Koulutuksen ja sivistyksen

puolustaminen


Lupasin puolustaa opetus- ja sivistyspalveluita koko kylässä

  • Esitin lukiokoulutuksen ja ammattikoulun oppimateriaalien muuttamista maksuttomaksi Kirkkonummella. Toisen asteen maksuttomat materiaalit tulevat Kirkkonummelle myöhemmin tänä vuonna osana oppivelvollisuuden laajentamista.
  • Olen vastustanut koulutukseen ja sivistyspalveluihin kohdistuvia leikkauksia koko valtuustokauteni ajan, ja olenkin pitänyt huolta siitä, ettei merkittäviä leikkauksia ole tehty. Olen myös puolustanut Veikkolan sekä Masalan kirjastojen toiminnan jatkumista aggressiivisesti ja tulen tekemään näin myös tulevaisuudessa.

4. Liikenneturvallisuuden

parantaminen


Lupasin taata lapsille turvallisen koulutien estämällä Veikkolan läpi suunnitellun rekkarallin toteutumisen

  • Rekkaralli ja Ristinummen maanjättöpaikka eivät ole toteutuneet. Maanjättöpaikan tulevaisuutta käsitellään tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeudessa.
  • Olen voimakkaasti vastustanut Veikkolanpuro II-asuinalueen liikenteen ohjaamista Puukontien kautta, että nykyisen omakotivaltaisen alueen läpi ei ohjautuisi kohtuuttomia liikennevirtoja. Ratkaisuksi ongelmaan olen esittänyt, että koko alue muutettaisiin puistokatuvaltaiseksi.