Työni tähän asti

Poliitikko on vain niin hyvä, kuinka tarkkaan hän pitää kiinni lupauksistaan. Lue alta, mitä olen onnistunut saavuttamaan menneen viiden vuoden luottamushenkilötyöni aikana. Kaiken kaikkiaan tekemäni työ on tuottanut tulosta ja puhuu puolestaan.


1. Paikallisdemokratian

vahvistaminen


Lupasin palauttaa vallan avaimet kuntalaisten käsiin ja sanoa ei kabinettipolitiikalle

  • Olen tehnyt periksiantamattomasti töitä avoimemman kuntademokratian eteen ja ollut itse kaikkien päätösten yhteydessä kuntalaisten tavoitettavissa. Avasin tänä vuonna puhelinpalvelun, jonka kautta paikalliset asukkaat voivat keskustella kanssani päätöksenteosta ja toiminnasta.
  • Jätin valtuustossa viime marraskuussa aloitteen Sano ei korruptiolle-kampanjaan liittymisestä, jonka tavoitteena oli ehkäistä rakenteellista korruptiota ja kähmintää.

2. Veikkolan meluaita


Lupasin, että Veikkolan meluaita toteutuu valtuustokaudellani

  • Olin mukana lobbaamassa valtiolta useiden miljoonien rahoitusta aidan rakentamiseksi ja tapasin aiheen tiimoilta liikenneministeri Anne Bernerin kaksi kertaa.
  • Veikkolan meluaidan ensimmäinen vaihe valmistui vuoden 2020 syksyllä, ja moottoritien eteläisellä puolella on nyt korkeimmillaan kuusi metriä korkea aita.
  • Pohjoispuolelle rakennettiin väliaikainen 1,5 metriä korkea rengasmelua ehkäisevä rakenne, joka ei kuitenkaan ole riittävä. Jätinkin Kirkkonummen kunnanvaltuustossa lokakuussa aloitteen aidan rakentamisesta myös Perälänjärven puolelle välittömästi. Esittelin puutteellista melurakennetta ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle 2021 marraskuussa.

3. Koulutuksen ja sivistyksen

puolustaminen


Lupasin puolustaa opetus- ja sivistyspalveluita

  • Esitin lukiokoulutuksen ja ammattikoulun oppimateriaalien muuttamista maksuttomaksi kotikunnassani Kirkkonummella. Toisen asteen maksuttomat materiaalit tulevat Kirkkonummelle myöhemmin tänä vuonna osana oppivelvollisuuden laajentamista.
  • Olen vastustanut koulutukseen ja sivistyspalveluihin kohdistuvia leikkauksia koko valtuustokauteni ajan, ja olenkin pitänyt huolta siitä, ettei merkittäviä leikkauksia ole tehty. Olen myös puolustanut paikallisten kirjastojemme toiminnan jatkumista aggressiivisesti ja tulen tekemään näin myös tulevaisuudessa.

4. Liikenneturvallisuuden

parantaminen


Lupasin taata lapsille turvallisen koulutien estämällä kotikyläni Veikkolan läpi suunnitellun rekkarallin toteutumisen

  • Rekkaralli ja Ristinummen maanjättöpaikka eivät ole toteutuneet. Maanjättökuopan kohtalosta tehtiin toinen kieltävä lautakuntapäätös vuoden 2021 lokakuussa, mutta päätös ei vielä ole saavuttanut lainvoimaa.
  • Olen voimakkaasti vastustanut Veikkolanpuro II-asuinalueen liikenteen ohjaamista Puukontien kautta, että nykyisen omakotivaltaisen alueen läpi ei ohjautuisi kohtuuttomia liikennevirtoja. Ratkaisuksi ongelmaan olen esittänyt, että koko alue muutettaisiin puistokatuvaltaiseksi.