Nuorten syrjäytymiseen on puututtava

Hyvinvoiva nuori saa opiskella puhtaassa, laadukkaassa ja maksuttomassa koulussa. Oppivelvollisuusikää on nostettava, toisen asteen koulutuksesta on tehtävä maksutonta ja ammattikoulutuksen laatua on parannettava.

Työssäkäyvien hyvinvointia on parannettava

Työssäkäyvien hyvinvoinnista on leikattu tämän hallituksen valtakaudella liikaa. Suomalaisten työntekijöiden työpaikat on taattava automatisoituvassa maailmassa, ja työntekijän asemaa ja oikeuksia työpaikalla on parannettava. Työttömien asemaa murentava aktiivimalli on purettava, ja se on korvattava Demarien mallin mukaisella yleisturvalla, joka kannustaa kaikkia työntekoon.

Eläkeläisköyhyys ei ole Suomessa hyväksyttävää

Senioreilla on oikeus vanheta turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tuetun asumisen paikkoja on lisättävä, eläkkeitä on nostettava ja iäkkäiden digisyrjäytymiseen on puututtava, jotta voimme varmistaa hyvät eläkepäivät kaikille Suomen vanhuksille.