Vastuullisessa yhteiskunnassa talouskasvu ei saa tapahtua työntekijän tai ympäristön kustannuksella. Meidän on taattava tulevaisuuden Suomessa työntekijän asema entistä haastavimmilla automatisoituvilla työmarkinnoilla, ja samalla pidettävä huolta siitä, ettei ilmasto kärsi toimiemme seurauksena.

Tulevaisuuden takaamiseksi Suomen on noustava maailman johtavaksi alueeksi uusiutuvien energialähteitten sekä materiaalien kehittelyssä ja hyödyntämisessä. Meidän on myös ohjattava verotuksen kautta autokantaamme modernimpaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Lyhyellä aikavälillä Suomen on myös lisättävä ydinsähkön määrää.