Uusimaa 2030 – tulevaisuus Markuksen silmin

Artboard 1@3,59x

 

Yleisiä tavoitteita

 1. Uudenmaan on säilytettävä ja edelleen vahvistettava asemaansa Suomen merkittävimpänä maakuntana.
 2. Uudenmaan on kehityttävä Suomen ponnahduslaudaksi Eurooppaan ja maailmaan.
 3. Uudenmaan on oltava edelläkävijä, joka näyttää tietä niin muulle Suomelle kuin Euroopalle ja maailmallekin.

 

Infrastruktuurihankkeista

 1. Tieverkko pääosin riittävällä tasolla mutta olemassa olevan tiestön kunnosta on huolehdittava aikaisempaa tehokkaammin.
 2. Asuinrakentamista etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä edelleen lisättävä.
 3. Rautatieyhteydet pohjoiseen riittävällä tasolla pääradan peruskorjauksen valmistuttua.
 4. Espoon kaupunkirataa jatkettava Kauklahteen 2020-luvulla.
 5. Rantaradan peruskorjaus on aloitettava, ja sen yleistä kuormitusta on vähennettävä.
 6. Hyvinkää – Hanko -rata sähköistettävä 2020-luvulla.
 7. Hangon satamaa kehitettävä.
 8. Toinen kansainvälinen lentoasema hyvin raideyhteyksin rakennettava Uudellemaalle viimeistään 2030-luvulla.
 9. Kaupunkirakennetta tiivistettävä pääkaupunkiseudulla merkittävästi lähivuosikymmeninä.
 10. (Iso) Pisara rakennettava tarvittaessa 2020- tai 2030-luvulla
 11. Esa-rata ja itäinen rantarata rakennettava 2030-luvun loppuun mennessä.
 12. Tallinna-tunnelin ja lentoradan kannattavuus selvitettävä välittömästi, ja jos kannattavia, rakennettava niin pian kuin kannattavaa.

Koulutuksesta ja hyvinvoinnista

 1. Ensimmäisen ja toisen asteen koulutus kehitettävä maailman parhaaksi.
 2. Toisen asteen koulutus on saatava kaikille maksuttomaksi.
 3. Oppivelvollisuusikää on nostettava kattamaan koko toisen asteen opetus.
 4. Uudenmaan yliopistot nostettava todelliseen kansainväliseen kärkikastiin mm. lisärahoituksella ja laajennetulla autonomialla sekä siirtämällä varsinkin Helsingin yliopiston koulutuksen painopistettä työelämäkeskeisyydestä tutkimuskeskeisyyteen.
 5. Ammattikorkeakoulupaikkojen määrää lisättävä.
 6. Opintotukeen tehdyt leikkaukset on peruttava.
 7. Uusimaa on tarvittaessa pilkottava useaksi SoTe-alueeksi.
 8. Uudenmaan äänen on kuuluttava SoTe-uudistusta luotaessa ja toteutettaessa.
 9. Uudenmaan kuntien yhteistyötä esi- ja perusasteen koulutuksessa lisättävä.
 10. Koulussa opetettavien vieraitten kielten määrää lisättävä.
 11. Toisen kotimaisen kielen opetuksen laatua parannettava.

 

1-01

 

Ympäristöpolitiikasta

 1. Uudestamaasta on saatava täysin hiilineutraali 2030 mennessä.
 2. Kaikkien lakien hyväksynnän yhteydessä tulee ottaa käyttöön menettely, jossa arvioidaan sen vaikutukset ympäristölle
 3. Uusien kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueitten perustamista Uudellemaalle harkittava.
 4. Uudenmaan sisävesistöihin ja Itämereen tuottama fosfori- ja typpikuormitus laskettava esiteolliselle tasolle.
 5. Melu- ja valosaasteen määrää vähennettävä.
 6. Uudenmaan on noustava maailman johtavaksi alueeksi vähäpäästöisten energianlähteitten ja materiaalien kehittelyssä ja hyödyntämisessä.

Talous- ja teollisuuspolitiikasta

 1. Uudestamaasta on tehtävä houkutteleva alue niin kansainvälisille suuryrityksille kuin kotimaisille Pk-yrityksillekin.
 2. Uudenmaan on noustava robotiikan ja tekoälyn kehittelyssä ja hyödyntämisessä maailman kärkeen.
 3. Työntekijän asema yhä haastavammilla työmarkkinoilla turvattava jatkossakin.
 4. Uudenmaan tietoliikenneyhteyksiä niin Eurooppaan kuin Itä-Aasiaankin parannettava.
 5. Helsingin telakka säilytettävä.
 6. Korkean teknologian teollisuutta lisättävä entisestään.
 7. Maatalouden riippuvuutta tukiaisista vähennettävä merkittävästi.

Sosiaalipolitiikasta

 1. Maahanmuuttajien integrointia on parannettava ja nopeutettava.
 2. Segregaatiota on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin.
 3. Nuorten syrjäytymiseen on puututtava aiempaa tehokkaammin ja aikaisemmassa vaiheessa.
 4. Sosiaalipalveluita on kehitettävä aiempaa joustavammaksi ja yksilön tarpeet paremmin huomioiviksi.
 5. Seniorikansalaisten digisyrjäytymiseen on puututtava.
 6. Vanhempainvapaauudistus tulisi toteuttaa 3/3/3-mallin mukaan.
 7. Uudenmaan kaksikielisyys on turvattava
 8. Vanhusten hoitopaikkoja on lisättävä.
 9. Lasten hankkimista opiskeluaikana on helpotettava.
 10. Eläkeikään on saatava lisää joustoa.

Ulkopolitiikasta

 1. Suomen ei pidä liittyä NATO:on seuraavan hallituskauden aikana.
 2. EU:n välistä sotilasyhteistyötä on kuitenkin tiivistettävä.
 3. Venäjäsuhteet on ylläpidettävä nykyisellä toimivalla tasolla.
 4. Suomen ja EU:n on laajennetteva yhteistyötään Euroopan ja P-Amerikan ulkopuolisen maailman kanssa talouden, tieteen ja kulttuurin saralla.
 5. Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena pitäisi olla pakolaisuuden syiden poistaminen maailmasta.